พลังร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

"ขยะ" ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เขตนิคมอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ทำลายทัศนียภาพเท่านั้น แต่ยังส่งกลิ่นเหม็น และทำร้ายสุขภาพของผู้คนในชุมชน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ หนึ่งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ ภัยเงียบที่เกิดขึ้นในชุมชน

ครูศรีวิไล สมผุด อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนึ่งในครูที่ปรึกษานักเรียน ม.3 จำนวน 30 คน ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะในชุมชนลำไทร หลังจากเข้าร่วมประชุมโครงการสำนึกพลเมือง จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับครูไพโรจน์ อุทธะจันทร์ และครูนุกูล แสงสมราษฎร ได้นำโครงการดังกล่าวเผยแพร่ต่อนักเรียน แก้ปัญหาขยะที่กวนใจ กวนสุขภาพของนักเรียนและคนในครอบครัว

"นักเรียนลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะที่เกิดขึ้น วางแผน คิดวิเคราะห์ หาสาเหตุ และค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีการศึกษา ค้นคว้า สัมภาษณ์บุคคลในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเกิดโรคต่างๆ ที่มาจากขยะ และตรวจสอบนโยบายทางเลือกในการจัดการกับปัญหา จนทำให้ได้แนวคิดการแก้ปัญหาขยะในชุมชนที่ดีที่สุดคือ ต้องดึงคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม"

นักเรียนคิดต้นนวัตกรรม โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน สร้างเครือข่ายให้แก่นักศึกษา เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะในการทำงาน นักเรียนต้องขอข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงภัยร้ายของขยะที่เกิดขึ้น ไม่นิ่งเฉย ไม่มองข้าม เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ดูได้จากกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน

ครูศรีวิไล เล่าว่า นักเรียนร่วมกับชุมชน นำขยะจำพวกเศษอาหาร ผักผลไม้มาแปรสภาพทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ขณะที่ชาวบ้าน และข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร รวมพลังสร้างโรงงานแปรสภาพขยะเป็นพลังงาน รวมถึงลดปริมาณขยะในชุมชน โดยอัดขยะให้เป็นก้อนแล้วแปรสภาพเป็นพลังงานใหม่และทำลายขยะ มีการรณรงค์สร้างสำนึกคนในชุมชนถึงพิษภัยขยะ

ครูศรีวิไล เล่าต่อว่า จากการได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ลำไทร ในโครงการสร้างสำนักพลเมือง (Project Citizen) 4 ภูมิภาค ของ สกศ. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ภาคกลาง) สร้างความร่วมมือร่วมใจ รักสามัคคี บูรณาการองค์ความรู้ ย่อมสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ ซึ่งรางวัลที่ได้รับการันตีให้ชาวบ้าน ชุมชน นักเรียน เล็งเห็นว่ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัว ไกลตัว สามารถช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของคนในชุมชน ก่อให้เกิดการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองดี นำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้

หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจว่าขยะลดลงจากเดิมหรือไม่ แต่เชื่อว่าการรณรงค์ การกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลปัญหาขยะ ที่นักเรียนได้นำองค์ความรู้ วิธีการ นวัตกรรม กิจกรรมต่างๆ ลงไปในพื้นที่ จะช่วยให้ชาวบ้านยังคงรักษาสภาพแวดล้อม ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง และช่วยนักเรียนดูแลปัญหาเรื่องขยะ

ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาขยะ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ตั้งเป้าจะสร้างให้เกิดขึ้น เพราะถึงแม้จะเป็นพื้นที่แหล่งนิคมอุตสาหกรรม หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาขยะ คำว่าชุมชนน่าอยู่ ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลำไทรได้อย่างแน่นอน

...............................
(มองมุมใหม่วิเชียร์กลิ่น : พลังร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กำจัดขยะเนื้อร้าย...ภัยเงียบ...ลำไทร)


เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2555 | อ่าน 2505
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th