คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
    บึงกาฬ (187)
    เลย (404)
    สกลนคร (637)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (317)
    อุดรธานี (808)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,672)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,663 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2567 17:03:43
2   โรงเรียนบ้านโพนสูงดอนธงชัย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2567 11:21:01
3   โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  12 มิถุนายน 2567 14:37:45
4   โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11
5   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 08:31:48
6   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 29 มิถุนายน 2566 19:32:54
7   โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
8   บ้านห้วยผักขะ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
9   โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
10   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย
เลย
สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
11   โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  13 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:09
12   บ้านโคกม่วงชุม
หนองบัวลำภู
สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
13   บ้านปวนพุ
เลย
สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
14   โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
15   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
เลย
สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
16   โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
17   โรงเรียนบ้านสวนปอ
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
18   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
19   โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
20   โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
21   โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
22   ชุมชนหนองหิน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
23   บ้านหนองขาม
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
24   โรงเรียนบ้านซำไฮ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
25   โรงเรียนบ้านผาขาว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
26   โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
27   บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
28   โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
29   โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
30   โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
31   บ้านโนนกกข่า
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
32   โรงเรียนบ้านน้ำค้อ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
33   โรงเรียนบ้านนาแก
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
34   โรงเรียนบ้านโคกแฝก
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48
35   บ้านโคกมน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:21:26
36   บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2565 13:39:32
37   โรงเรียนโคกสง่า
เลย
สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 16:07:09
38   โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
เลย
สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 15:38:58
39   บ้านโก่ย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 24 มิถุนายน 2565 22:10:29
40   โรงเรียนบ้านกกซ้อ
เลย
สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 11:52:29
41   บ้านห้วยเดื่อน้อย
เลย
สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 09:52:31
42   บ้านซำบ่าง
เลย
สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
43   โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา
เลย
สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
44   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้
เลย
สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
45   บ้านโคกก่องหนองแวง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:46:15
46   โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 15:00:40
47   โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ
เลย
สพป.เลย เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:19:37
48   โรงเรียนบ้านหนองนอ
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
49   โรงเรียนสว่างแดนดิน
สกลนคร
สพม.สพม. สกลนคร  14 มิถุนายน 2565 14:00:25
50   โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย
เลย
สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20


ทั้งหมด 2,628 รายการ 1 / 53
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th