คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
    เชียงใหม่ (546)
    แม่ฮ่องสอน (222)
    ลำพูน (151)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,672)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,663 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านสบสอย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 18 มิถุนายน 2567 08:54:18
2   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2567 11:18:12
3   โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2567 14:08:18
4   โรงเรียนบ้านบนนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 10 มิถุนายน 2567 09:25:38
5   บ้านแม่บอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
6   โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
7   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
8   โรงเรียนบ้านห้วยปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
9   บ้านปางไฮ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
10   โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
11   บ้านขุนกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
12   บ้านแม่ลาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
13   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
14   โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 28 สิงหาคม 2564 11:40:32
15   โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 สิงหาคม 2564 09:18:19
16   โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 25 มิถุนายน 2564 09:57:35
17   บ้านโป่งแดง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 23 มิถุนายน 2564 05:52:55
18   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ลำพูน
สพม.สพม. ลำปาง ลำพูน  18 มิถุนายน 2564 16:06:01
19   โรงเรียนบ้านห้วยยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 มิถุนายน 2564 14:36:00
20   โรงเรียนบ้านนากลาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 15 มิถุนายน 2564 09:35:01
21   บ้านแป้นพิทยาคม
ลำพูน
สพม.สพม. ลำปาง ลำพูน  10 มิถุนายน 2564 15:31:19
22   โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
แม่ฮ่องสอน
สพม.สพม. แม่ฮ่องสอน  9 มิถุนายน 2564 19:56:53
23   โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 1 มิถุนายน 2564 16:03:56
24   สามัคคีสันม่วง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 25 พฤษภาคม 2564 14:43:35
25   โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 19 เมษายน 2564 22:52:28
26   โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 9 เมษายน 2564 15:06:32
27   โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 5 เมษายน 2564 11:23:42
28   โรงเรียนบ้านบวกเปา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
29   โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
30   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
31   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
32   โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
33   บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
34   บ้านแม่กวางใต้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
35   โรงเรียนบ้านแม่กองแป
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
36   บ้านเวฬุวัน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
37   โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
38   โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
39   โรงเรียนบ้านแม่และ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
40   บ้านแม่สะกึ๊ด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
41   โรงเรียนบ้านดงกู่
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
42   บ้านแม่ปอถ่า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
43   อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
44   โรงเรียนบ้านแม่หาร
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
45   บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
46   โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
47   โรงเรียนบ้านห้วยห้า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
48   โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
49   โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
50   บ้านจอซิเดอเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22


ทั้งหมด 919 รายการ 1 / 19
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th