คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
    ตาก (245)
    พิษณุโลก (308)
    สุโขทัย (280)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,673)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,664 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านวังพรม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2567 14:15:28
2   โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2567 12:32:02
3   โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 11 มิถุนายน 2567 11:33:24
4   โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 7 มิถุนายน 2567 16:02:49
5   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ตาก
สพม.สพม. ตาก  1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
6   โมโกรวิทยาคม
ตาก
สพม.สพม. ตาก  30 มิถุนายน 2566 13:54:49
7   โรงเรียนบ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 มิถุนายน 2566 12:44:20
8   โรงเรียนวัดพรหมเกษร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
9   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
10   โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
11   โรงเรียนวัดบ้านไร่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
12   โรงเรียนบ้านอูมวาบ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
13   ประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
14   โรงเรียนบ้านห้วยชัน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
15   โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
16   น้ำริดวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 21:12:41
17   โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 14:53:22
18   น้ำรินพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  3 มกราคม 2566 14:38:30
19   วังมะด่านพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  29 ธันวาคม 2565 19:28:15
20   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
21   โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:52:47
22   ดอนทองวิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:09:27
23   โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 07:38:19
24   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
25   โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
26   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
27   โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
28   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
29   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
30   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
31   โรงเรียนวัดหนองมะคัง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
32   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
33   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
34   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
35   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
36   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
37   ลานตาเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
38   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
39   โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
40   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
41   โรงเรียนศึกษากุลบุตร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
42   โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
43   โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
44   โรงเรียนวัดวังวน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
45   โรงเรียนบ้านห้วยเหิน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
46   โรงเรียนบ้านนาฟองแดง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
47   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
48   บ้านน้ำริน(พิษณุโลก)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
49   โรงเรียนบ้านน้ำโจน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 30 พฤษภาคม 2565 11:01:06
50   โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:14:01


ทั้งหมด 1,048 รายการ 1 / 21
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th