คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (727)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,034)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
    กระบี่ (59)
    ตรัง (140)
    พังงา (23)
    ภูเก็ต (22)
    ระนอง (53)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,627 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคุระ
พังงา
สพป.พังงา เขต1 27 มีนาคม 2567 22:37:02
2   โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ
พังงา
สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
3   โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  20 มิถุนายน 2566 12:07:59
4   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
5   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
6   โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
7   โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  24 พฤษภาคม 2565 13:42:48
8   โรงเรียนบ้านบางเนียง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2565 08:39:14
9   โรงเรียนวัดนางประหลาด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 17 พฤษภาคม 2565 08:48:26
10   โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 14 พฤษภาคม 2565 12:16:10
11   โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
พังงา
สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
12   โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
13   บ้านกอตง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
14   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า)
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 สิงหาคม 2564 13:41:42
15   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 27 มิถุนายน 2564 12:32:51
16   โรงเรียนบ้านกู้กู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 11:40:21
17   โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:41:35
18   โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:07:28
19   โรงเรียนวัดมงคลวราราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 24 มิถุนายน 2564 16:49:05
20   โรงเรียนบ้านลิพอน
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 17:10:13
21   วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 14:47:32
22   โรงเรียนบ้านไม้ขาว
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:59:15
23   โรงเรียนวิชิตสงคราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 13:56:51
24   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:25:39
25   โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 16:48:22
26   บ้านฉลอง
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 15:09:28
27   โรงเรียนวัดท่าพญา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:36:06
28   โรงเรียนบ้านกลางนา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2564 15:19:56
29   โรงเรียนบ้านเขากอบ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
30   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
พังงา
สพป.พังงา เขต1 22 มกราคม 2564 10:24:42
31   โรงเรียนมิตรภาพที่ 31
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
32   โรงเรียนบ้านลำทับ
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
33   โรงเรียนน้ำผุด
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
34   โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
35   โรงเรียนวัดอินทนิน
พังงา
สพป.พังงา เขต1 25 กรกฎาคม 2562 20:08:20
36   โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 10 กรกฎาคม 2562 11:02:57
37   โรงเรียนบ้านควนยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
38   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
39   โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
40   โรงเรียนบ้านบางเหรียง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
41   โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 3 พฤษภาคม 2560 22:01:50
42   โรงเรียนบ้านสะพานพน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
43   โรงเรียนบ้านบางหอย
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
44   โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24
45   โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
46   โรงเรียนวิทยาประชาคม
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 29 สิงหาคม 2559 13:24:44
47   โรงเรียนวัดบ้านนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 25 สิงหาคม 2559 10:29:45
48   โรงเรียนบ้านพรุดินนา
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 22 สิงหาคม 2559 13:40:26
49   โรงเรียนบ้านโคกก่อง
กระบี่
สพป.ยโสธร เขต2 21 สิงหาคม 2559 10:36:07
50   โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 18 สิงหาคม 2559 09:06:02


ทั้งหมด 297 รายการ 1 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th