คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,673)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
    จันทบุรี (203)
    ชลบุรี (278)
    ตราด (106)
    ระยอง (182)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,167)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,665 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2567 09:45:29
2   โรงเรียนบ้านมาบยางพร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2567 15:28:49
3   โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  17 สิงหาคม 2566 12:22:36
4   บ้านคลองกุ่ม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
5   บ้านไร่จันดี
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
6   โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
7   โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 มิถุนายน 2566 11:03:41
8   โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
9   บางกะจะ
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  7 มิถุนายน 2566 15:46:16
10   โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  14 กุมภาพันธ์ 2566 11:46:23
11   โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
12   โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  29 มิถุนายน 2565 15:38:16
13   โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  24 มิถุนายน 2565 11:56:45
14   โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 มิถุนายน 2565 09:42:58
15   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘(บ้านสำนักทอง)
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2565 23:07:31
16   โรงเรียนพานทอง
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  24 มีนาคม 2565 19:49:20
17   โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  10 กันยายน 2564 13:53:08
18   โรงเรียนอนุบาลตราด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
19   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
20   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 24 มิถุนายน 2564 13:30:34
21   โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
22   โรงเรียนวัดตากวน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
23   โรงเรียนวัดชากผักกูด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
24   โรงเรียนบ้านปลวกแดง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22
25   บ้านคลองทราย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 เมษายน 2564 16:13:04
26   โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
27   โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ระยอง
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  23 กันยายน 2563 18:20:47
28   โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  21 กรกฎาคม 2563 15:24:58
29   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  12 ธันวาคม 2562 10:06:13
30   อัมพรจินตกานนท์
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
31   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ระยอง
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  1 สิงหาคม 2562 14:57:25
32   โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
33   บ้านตะพุนทอง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 29 พฤษภาคม 2562 17:21:57
34   โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 16:33:40
35   อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:08:06
36   โรงเรียนวัดเนินตามาก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 30 เมษายน 2562 14:21:18
37   โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
38   บ้านหนองเกตุ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
39   โรงเรียนวัดเนินสัก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
40   โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
41   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
42   โรงเรียนบ้านน้ำซับ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
43   โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
44   โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
45   โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต5 8 มีนาคม 2562 11:09:06
46   บ้านบึงตะกู
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
47   โรงเรียนวัดศรีประชาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
48   โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
49   โรงเรียนวัดบ้านไร่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2561 10:12:15
50   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2561 18:22:44


ทั้งหมด 769 รายการ 1 / 16
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th