คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,673)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
    ฉะเชิงเทรา (216)
    นครนายก (77)
    ปราจีนบุรี (243)
    สระแก้ว (278)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,664 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดพรหมเพชร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
2   ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
3   โรงเรียนวัดหนองทองทราย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
4   วัดศรีสุวรรณ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
5   วัดนาหินลาด
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
6   โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
7   บ้านคลอง 31
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
8   โรงเรียนวัดบางหอย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
9   โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
10   โรงเรียนบ้านห้วยหิน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
11   โรงเรียนวัดศรีจุฬา
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
12   โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
13   โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
14   นวมราชานุสรณ์
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  8 มิถุนายน 2565 15:01:17
15   โรงเรียนวัดบางไทร
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 พฤษภาคม 2565 10:00:34
16   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:15:00
17   วัดกลางราษฎร์บำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 เมษายน 2565 13:58:49
18   โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร(พิพิธวิทยาคาร)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 เมษายน 2565 11:38:39
19   โรงเรียนวัดประชาบำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 10:09:24
20   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 09:59:15
21   โรงเรียนวัดคลองเจ้า
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 มิถุนายน 2564 18:53:48
22   โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
23   โรงเรียนวัดสองคลอง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
24   โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
25   โรงเรียนวัดสุขาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
26   ภัทรพิทยาจารย์
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  18 กันยายน 2563 16:06:29
27   โรงเรียนทัพราชวิทยา
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  3 กันยายน 2563 13:07:57
28   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  1 กันยายน 2563 14:04:13
29   โรงเรียนตาพระยา
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  25 สิงหาคม 2563 10:15:38
30   โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
31   โรงเรียนชิตใจชื่น
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
32   วังสมบูรณ์วิทยาคม
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
33   กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
34   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
35   โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 15:59:03
36   บ้านหนองคอก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 13:47:28
37   โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 14:01:46
38   โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 09:27:05
39   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
40   สระแก้ว
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  11 มิถุนายน 2563 13:48:04
41   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  10 มิถุนายน 2563 09:55:41
42   วัดสันติวัฒนาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
43   โรงเรียนวังดอกไม้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 สิงหาคม 2562 12:58:58
44   โรงเรียนวัดแปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 17:10:21
45   บ้านหินแร่
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 15:01:12
46   โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:10:02
47   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:07:57
48   โรงเรียนบ้านกรอกสะแก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2562 14:01:13
49   โรงเรียนบ้านวังคู
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 13:03:54
50   โรงเรียนวัดจรเข้ตาย
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 11:20:06


ทั้งหมด 814 รายการ 1 / 17
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th