คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,672)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
    นครพนม (482)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (386)
    ศรีสะเกษ (551)
    อำนาจเจริญ (138)
    อุบลราชธานี (987)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,662 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 17 มิถุนายน 2567 15:18:58
2   บ้านสร้างโหง่น
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2567 16:43:25
3   บ้านผักขะ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2567 13:18:50
4   โรงเรียนบ้านหนองแหน
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 14 มิถุนายน 2567 10:30:09
5   โรงเรียนมหาศาสนาวิทยาลัย
นครพนม
สพม.สพม. นครพนม  14 มิถุนายน 2567 09:54:05
6   โรงเรียนบ้านดงบัง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 มิถุนายน 2567 14:20:31
7   โรงเรียนบ้านสมสะอาด
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 11 มิถุนายน 2567 13:55:08
8   โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2567 15:45:47
9   โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 พฤษภาคม 2567 21:54:50
10   โรงเรียนบ้านดอนตะลี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 กุมภาพันธ์ 2567 12:26:36
11   โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
12   โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
13   โรงเรียนบ้านขะยูง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2566 13:10:06
14   บ้านกงพาน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
15   โรงเรียนบ้านโคก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
16   บ้านตาทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
17   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
18   บ้านโคกสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
19   โรงเรียนบ้านดอนสั้น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
20   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
21   โรงเรียนบ้านหนองผือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
22   โรงเรียนบ้านหนองคูณ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
23   โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
24   โรงเรียนบ้านแขมใต้
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
25   บ้านนาเรือง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
26   โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
27   โรงเรียนบ้านพืชคาม
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
28   โรงเรียนบ้านนาแก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
29   โรงเรียนบ้านป่าเลา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
30   โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
31   ชนะใช้กิจการ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
32   โรงเรียนบ้านบะไห
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
33   บ้านสองคอน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
34   โรงเรียนบ้านผักหย่า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
35   บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
36   โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
37   โรงเรียนบ้านกะเตียด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
38   บ้านดอนหมู
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
39   โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
40   โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
41   โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
42   โรงเรียนบ้านนานางวาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
43   โรงเรียนบ้านไชยชนะ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
44   โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
45   บ้านดอนตะมุน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
46   โรงเรียนบ้านพะลอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11
47   โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
48   โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
49   ตชด.บ้านป่งคอม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
50   ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19


ทั้งหมด 2,609 รายการ 1 / 53
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th