วีดีโอโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น
https://www.canva.com/design/DAFquR0S2qs/AOR9iBUsyp1haQ8cV5Isew/edit?utm_content=DAFquR0S2qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2566 | อ่าน 2352
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น

เยาวชนดี มีจิตอาสา น้อมนำคำพ่อสอน

(เปิดดู186)

นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ?

(เปิดดู497)

ประเมิณคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว

(เปิดดู1202)

รางวัลส่งเสริมวิถีพุทธระดับดีเยี่ยม

(เปิดดู1546)

ภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม

(เปิดดู2098)

โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู1957)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖

(เปิดดู2029)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"

(เปิดดู1921)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู1951)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย

(เปิดดู1915)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง

(เปิดดู2294)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"

(เปิดดู2866)

แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น

(เปิดดู2353)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

(เปิดดู2295)

เข้ารวมแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ 2 ดาว

(เปิดดู2370)

วีดีโอกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก วัดบัวทอง

(เปิดดู2365)

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

(เปิดดู2452)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันแม่แห่งชาติ ปี 2566"

(เปิดดู2420)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn

(เปิดดู2550)

10 บาท อลเวง

(เปิดดู2597)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th