วีดีโอโรงเรียน
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2564 | อ่าน 246
โดย โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12

(เปิดดู15)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

(เปิดดู41)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(เปิดดู20)

หนังสั้นคุณธรรม

(เปิดดู159)

ไปวัดวันพระ

(เปิดดู151)

สร้างสำนัก

(เปิดดู147)

ค่ายคุณธรรมนักเรียน

(เปิดดู149)

นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องจิตอาสานำพาเป็นหนึ่งเดียว

(เปิดดู170)

เด็กดี ศรีฟ้าแดง

(เปิดดู165)

เชียงเพ็งร่วมใจ ฝักใฝ่จิตอาสา

(เปิดดู150)

กิจกรรมเวียนเทียน

(เปิดดู466)

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมะ

(เปิดดู393)

ไหว้พระสวดมนต์

(เปิดดู392)

วิดีโอ ยุวทูตความดี

(เปิดดู413)

กิจกรรมหลังเลิกเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู439)

การรายงานประเมินตนเองอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู473)

สวดมนต์ไหว้พระ

(เปิดดู416)

วีดิทัศน์โรงเรียน

(เปิดดู442)

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม

(เปิดดู382)

โครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

(เปิดดู376)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th