วีดีโอโรงเรียน

 

แห่เทียนพรรษา
(11 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู37)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนวัดมังคลาราม
(11 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู38)

วันมาฆบูชา
(5 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู116)

โครงงานคุณธรรม
(3 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู140)

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
(2 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู167)

โครงงานคุณธรรม ออนไลน์ ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู161)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู167)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี2565 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู152)

โครงการพี่ชวนน้องทำความดีถวายในหลวง ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู156)

เลิกเหล้าเข้าพรรษา
(17 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู271)

วันนี้วันพระ
(8 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู320)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม
(7 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู312)

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา2565
(2 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู379)

อบรม1ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม
(30 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู349)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
(29 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู361)

วิถีพุทธ 2565ระยะที่1
(28 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู354)

ประกวด
(27 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู346)

ชั่วโมงวิถีพุทธวิถีไทย ม.1-3 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
(26 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู345)

กิจกรรมจิตอาสา
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู322)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร(นักเรียนประถม)
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู320)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู323)

กิจกรรมชื่นชมความดี หน้าเสาธง
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู325)

กิจกรรมสวดมนต์แปล
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู316)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู278)

กราบพระที่บ้าน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู295)

สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู273)

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู273)

สวดมนต์วันศุกร์
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู293)

เจริญภาวนา
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู291)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง "เหตุเกิดจากบันได"
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู246)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง"เสี้ยวนาที"
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู205)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู195)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู191)

กิจกรรมการทำสมาธิ ตามจังหวะเพลง ปล่อย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู190)

โครงการคุณธรรม สพฐ. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู186)

บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
(22 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู177)

การยืนตรงแสดงความเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เ
(22 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู164)

สังเกตการสอน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู177)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู175)

ฝึกกำหนดลมหายใจ
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู176)

กิจกรรมเดินสมาธิ อยู่ใหนก็สร้างได้
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู201)

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องวัยสวยชีวิตใสร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู188)

วิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12
(19 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู232)

กิจกรรมจิตอาสา
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู204)

กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู193)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู192)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู196)

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู213)

สวดมนต์แปล
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู215)

มารยาทไทย
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู198)

เตรียมพิธีไหว้ครู 2565 รร.บ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 3
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู207)

กิจกรรมพลังใจพลังกายสะสมบุญ
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู193)

กิจกรรม"คุรุอาจาริยธรรม ชี้นำศิษย์" ปีการศึกษา 2565 (รร.บ้านทุ่งโพธิ์)
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู203)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑๓
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู208)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู205)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู218)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู206)

โครงงานเขตรับผิดชอบหรรษาสู่ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี
(13 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู244)

พระสอนศีลธรรม
(9 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู282)

เรียนดีเพราะมีสมาธิ
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู321)

คณะทำงาน Covid Free Setting ในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู328)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู309)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู320)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู296)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู275)

ค่ายคุณธรรม 2565
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู391)

ฝึกสวดมนต์แปล
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู405)

นั่งสมาธิ สวดมนต์ กิจกรรมวันพระแรกของการเปิดเรียน
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู388)

อบรมพัฒนานักเรียนตามกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม รร.ตะเครียะวิทยาคม
(27 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู426)

กิจกรรมshare shop champ โครงงานคุณธรรม2563 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู480)

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู475)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์ รร.ตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู518)

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งวันธรรมสวนะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู460)

โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู468)

โครงงานคุณธรรมสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อน
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู443)

โครงงานคุณธรรมห้องน้ำสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู417)

กิจกรรมหนึ่งวันธรรมสวนะ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู420)

กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู391)

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี2564 ณ วัดดอนรัก (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม)
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู389)

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู363)

โครงงานคุณธรรม Time is of essence โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู345)

โครงงานคุณธรรมออนไลน์ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู346)

บรรยายธรรม ปี 2565
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู361)

บรรยายธรรม ปี 2564
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู385)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
(18 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู349)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน
(14 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู341)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู348)

แข่งขันโครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู340)

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู523)

นำเสนอโครงงาน พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู490)

สวดมนต์หมู่ทีมหญิง
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู677)

สวดมนต์หมู่ทีมชาย
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู673)

บวร
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1131)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1079)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1139)

คุณธรรมจริธรรม
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1145)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู1073)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู1049)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?
(6 กันยายน 2564)

(เปิดดู1042)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(2 กันยายน 2564)

(เปิดดู1091)
ทั้งหมด 482 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th