วีดีโอโรงเรียน

 

เยาวชนดี มีจิตอาสา น้อมนำคำพ่อสอน
(4 เมษายน 2567)

(เปิดดู138)

นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ?
(4 มีนาคม 2567)

(เปิดดู456)

ประเมิณคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
(19 กุมภาพันธ์ 2567)

(เปิดดู1161)

รางวัลส่งเสริมวิถีพุทธระดับดีเยี่ยม
(2 ธันวาคม 2566)

(เปิดดู1512)

ภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม
(1 พฤศจิกายน 2566)

(เปิดดู2062)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(26 กันยายน 2566)

(เปิดดู1933)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู1997)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู1890)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู1930)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู1900)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2277)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2847)

แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2332)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2278)

เข้ารวมแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ 2 ดาว
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2347)

วีดีโอกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก วัดบัวทอง
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2342)

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2430)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันแม่แห่งชาติ ปี 2566"
(13 กันยายน 2566)

(เปิดดู2400)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn
(12 กันยายน 2566)

(เปิดดู2522)

10 บาท อลเวง
(11 กันยายน 2566)

(เปิดดู2574)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(11 กันยายน 2566)

(เปิดดู2567)

ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนงานมัชฌิมนิเทศโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ฯ ปี 2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู2581)

ความดีที่อยากทำ"โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู1521)

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้SMSmodel
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู828)

"สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วย 7 กิจวัตรความดี"
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู435)

สาธิตการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู395)

สวดมนต์ทุกวันพระ
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู440)

แผ่เมตตา ทุกวัน
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู428)

สวดมนต์แปลทุกวัน
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู406)

ส่งประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ"
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู493)

กิจกรรมจิตอาสา
(7 กันยายน 2566)

(เปิดดู408)

กิจกรรมเดินจงกรมยามเช้า
(7 กันยายน 2566)

(เปิดดู385)

กิจกรรมวันแม่
(5 กันยายน 2566)

(เปิดดู445)

เวียนเทียน
(5 กันยายน 2566)

(เปิดดู439)

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนเบญจศีล
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู485)

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนเบญจศีล
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู408)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู400)

เพื่อน - ภาพยนต์สั้น วัยใส หัวใจวิถีพุทธ
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู463)

ร้อยรักดวงใจ
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู391)

โรงเรียนบ้านเพชรละคร
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู392)

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
(2 กันยายน 2566)

(เปิดดู434)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(1 กันยายน 2566)

(เปิดดู500)

สมาธิดีนะ
(1 กันยายน 2566)

(เปิดดู538)

ถวายเทียนพรรษา ชุมชนศิลาเพชร 66
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู503)

แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ณ มหาราช ๓
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู505)

วิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์ รร.บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)สพป.อด.3
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู623)

ประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ 2566
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู605)

ทำบุญวันเข้าพรรษา
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู468)

กิจกรรมวันพระ
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู456)

คลิปการสอนภาษาไทยสอดแทรกธรรม
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู419)

ภาพยนต์สั้น "ซื่อสัตย์"
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู504)

การสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู487)

ทำบุญวันพระ
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู439)

ความกตัญญูกตเวทีเป็นศรีแก่ชีวิต
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู456)

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู480)

ความกตัญญูกตเวทีเป็นศรีแก่ชีวิต
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู470)

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1นวัจกร มัคนายก โรงเรียนจระเข้วิทยายน
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู496)

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู558)

ภาพยนต์สั้น วัยใส หัวใจวิถีพุทธ
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู671)

ภาพยนต์สั้น วัยใสหัวใจวิถีพุทธ เรื่อง หลงสิทธิ์
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู629)

ละครคุณธรรมต้านทุจริต
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู553)

กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู396)

กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู391)

กิจกรรม 10 นาที วิถีพุทธ
(20 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู483)

วีดีโอค่ายคุณธรรม
(19 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู438)

การเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
(17 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู473)

สื่อสร้างสรรค์ "Bullying in school"
(17 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู513)

ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู473)

กิจกรรมวันเเม่
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู504)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู514)

ทำบุญใส่บาตร
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู456)

การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(9 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู582)

การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(9 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู578)

การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(9 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู615)

กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
(8 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู544)

กิจกรรมวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกรกฎาคม
(8 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู584)

ทำบุญวันพระ
(4 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู598)

แห่เทียนพรรษา
(28 กรกฎาคม 2566)

(เปิดดู698)

การสอนภาษาอังกฤษบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ม.3
(7 กรกฎาคม 2566)

(เปิดดู678)

นั่งสมาธิเจริญปัญญา ก่อนเรียน
(4 กรกฎาคม 2566)

(เปิดดู666)

กิจกรรมสวดมนต์
(2 กรกฎาคม 2566)

(เปิดดู657)

วีดีโอการสอนบูรณาการหลักธรรมกลุ่มสาระการงาน
(1 กรกฎาคม 2566)

(เปิดดู703)

การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู672)

การจัดเรียนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยบูรณาการหลักไตรสิกขา
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู692)

คลิปการสอนบูรณาการหลักธรรม
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู719)

วิดิโอการสอน เรื่อง ควาย ข้าวและชาวนา
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู629)

เพจโรงเรียนบ้านระเภาว์
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู613)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู635)

กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาศีลธรรมของผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู637)

โครงการค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ? 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู671)

กิจกรรมวันพระ
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู677)

โครงการโรงเรียนรักษาศีล5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีนิสัยดี มีศีลธรรมด้วยโมเดล 7 กิจวัตรความดีและหลักปฏิบัติ3D3S.
(30 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู672)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดไทรพอน
(29 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู664)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู670)

กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู639)

คลิปการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการหลักธรรมไตรสิกขา
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู627)

ส่งเสริมคุณธรรมด้วยการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู623)

บวร.
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู599)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู693)

กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธ
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู663)
ทั้งหมด 689 รายการ 1 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th