โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
75
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
93
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
219
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
149
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,221
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 09:18:27
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1101  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1102  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1103  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1104  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1105  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1106  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1107  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1108  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1109  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1110  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1111  โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1112  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1113  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1114  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1115  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1116  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1117  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1118  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1119  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1120  โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1121  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1122  โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1123  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1124  โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1125  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1126  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1127  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1128  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1129  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1130  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1131  โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2) สพป.ยะลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1132  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1133  โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1134  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1135  โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม.เขต 9  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1136  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1137  โรงเรียนวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1138  โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1139  โรงเรียนสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1140  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1141  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1142  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1143  โรงเรียนวัดท่าเตียน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1144  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1145  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1146  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1147  โรงเรียนบ้านเชียงคาน สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1148  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1149  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1150  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1151  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1152  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1153  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป.มุกดาหาร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1154  โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.เขต 22  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1155  โรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1156  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1157  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1158  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1159  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1160  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1161  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1162  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1163  โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1164  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1165  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1166  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1167  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1168  โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1169  โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1170  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1171  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1172  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.เขต 17  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1173  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1174  โรงเรียนวัดบางน้ำวน สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1175  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.เขต 9  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1176  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1177  โรงเรียนคงคาราม สพม.เขต 10  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1178  โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1179  โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.เขต 10  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1180  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1181  โรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1182  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1183  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1184  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1185  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1186  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1187  โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1188  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1189  โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1190  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1191  โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1192  โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม.เขต 15  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1193  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1194  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1195  โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1196  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1197  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1198  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1199  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1200  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 1,221 รายการ 12 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th