ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.  18 มิถุนายน 2564 16:06:01
2  โรงเรียนเพียงหลวง16 สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
3  นิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:19:55
4  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:18:43
5  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 มิถุนายน 2564 10:51:08
6  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 สพป.พัทลุง เขต2 17 มิถุนายน 2564 10:41:27
7  โรงเรียนบ้านโนนสา สพป.บึงกาฬ เขต1 16 มิถุนายน 2564 15:18:46
8  โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 มิถุนายน 2564 14:36:00
9  บ้านเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:38:01
10  บ้านยางวังกางฮุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:33:35
11  ชุมชน​บ้านหนองงาแซง สพป.อุทัยธานี เขต1 16 มิถุนายน 2564 10:44:56
12  โรงเรียนวัดสวนขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
13  โรงเรียนวัดท่าพญา สพป.ตรัง เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:36:06
14  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:17:56
15  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 15 มิถุนายน 2564 14:41:11
16  บ้านสวนสวรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 มิถุนายน 2564 09:56:43
17  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.ลำพูน เขต2 15 มิถุนายน 2564 09:35:01
18  บ้าน กม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต3 14 มิถุนายน 2564 20:28:45
19  ท้าวสุรนารี(๒๕๒๑) สพป.นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2564 17:08:45
20  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2564 13:04:27
21  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 มิถุนายน 2564 12:20:00
22  โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2564 12:14:44
23  โรงเรียนปากพนัง สพม.  11 มิถุนายน 2564 16:36:08
24  โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต2 11 มิถุนายน 2564 10:33:18
25  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
26  โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 19:40:20
27  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 17:45:34
28  โรงเรียนวัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
29  บ้านแป้นพิทยาคม สพม.  10 มิถุนายน 2564 15:31:19
30  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาดงซำ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 15:10:29
31  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 14:38:50
32  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
33  โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:05:49
34  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 11:22:15
35  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต3 10 มิถุนายน 2564 11:00:02
36  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.  9 มิถุนายน 2564 19:56:53
37  โรงเรียนบ้านง้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 9 มิถุนายน 2564 17:53:03
38  โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2564 11:32:37
39  ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2564 10:24:24
40  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม.  8 มิถุนายน 2564 17:25:26
41  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
42  โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
43  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม.  7 มิถุนายน 2564 11:44:33
44  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป.สกลนคร เขต3 7 มิถุนายน 2564 09:26:35
45  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
46  นิคมสร้างตนเอง2 สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 มิถุนายน 2564 10:31:53
47  โรงเรียนวัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2564 09:47:32
48  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม.  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
49  บ้านเสลาสุขเกษม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 มิถุนายน 2564 14:48:26
50  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต2 2 มิถุนายน 2564 15:49:37
51  คีรีราษฎร์พัฒนา สพม.  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
52  โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต2 1 มิถุนายน 2564 16:03:56
53  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 1 มิถุนายน 2564 11:00:02
54  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
55  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2564 15:27:05
56  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
57  บ้านกระนวนซำสูง สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2564 11:42:57
58  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์ เขต1 28 พฤษภาคม 2564 10:09:54
59  โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2564 21:44:25
60  โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2564 15:37:57
61  บ้านดอนดู่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 27 พฤษภาคม 2564 14:44:57
62  โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม.  27 พฤษภาคม 2564 09:47:36
63  โรงเรียนท่าชนะ สพม.  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
64  สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต6 25 พฤษภาคม 2564 14:43:35
65  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์ ) สพป.พัทลุง เขต2 25 พฤษภาคม 2564 14:01:10
66  บ้านวังยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2564 11:55:35
67  โรงเรียนวัดบางศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 พฤษภาคม 2564 10:50:32
68  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป.เลย เขต3 25 พฤษภาคม 2564 07:57:46
69  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน สพป.เชียงราย เขต2 24 พฤษภาคม 2564 13:28:41
70  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2564 11:50:07
71  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
72  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 20 พฤษภาคม 2564 13:49:57
73  โรงเรียนวิถีพุทธ(หนองแห่โนนสมบูรณ์) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 19 พฤษภาคม 2564 13:21:20
74  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
75  หนองจอกวิทยา สพม.  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
76  หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
77  โรงเรียนบ้านคำมณี สพป.อุบลราชธานี เขต2 18 พฤษภาคม 2564 16:03:42
78  โรงเรียนบางจานวิทยา สพม.  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
79  โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2564 09:48:21
80  ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป.ปทุมธานี เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:50:36
81  บ้านหนองไผ่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:32:53
82  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2564 11:30:57
83  โรงเรียนบ้านกลาง(เชียงราย) สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤษภาคม 2564 17:11:01
84  บ้านลำแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2564 09:46:59
85  โรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
86  รร.วัดหนองเบน สพป.นครสวรรค์ เขต3 11 พฤษภาคม 2564 11:26:49
87  บ้านนาแวงหนองหัวลิง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 10 พฤษภาคม 2564 19:04:13
88  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
89  บ้านผารางวังหม้อ สพป.แพร่ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:50:37
90  ชุมชนไร่สีสุก สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:06:34
91  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(คุรุราชสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2564 13:33:18
92  โรงเรียนวิถีพุทธ (พิษณุโลก) สพม.  7 พฤษภาคม 2564 13:25:30
93  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 12:07:14
94  เหม้าหนองเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 20:49:06
95  โรงเรียน​บ้าน​หนอง​มะ​แซว​ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 15:59:44
96  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต1 6 พฤษภาคม 2564 14:50:34
97  โรงเรียนคชเวกวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 6 พฤษภาคม 2564 14:39:38
98  โรงเรียนบ้านสร้างบาก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:31:20
99  โรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
100  บ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 5 พฤษภาคม 2564 16:48:04


ทั้งหมด 218 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th