ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
2  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
3  บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
4  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
6  โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
7  โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
8  ชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก เขต1 16 กันยายน 2564 13:11:01
9  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป.อุดรธานี เขต2 15 กันยายน 2564 07:28:38
10  บ้านเป้า สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
11  บ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37
12  บ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
13  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 12 กันยายน 2564 20:02:54
14  โรงเรียนบ้านนาผา สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
15  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.  10 กันยายน 2564 13:53:08
16  บ้านหนองคูขาม สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
17  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
18  บ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
19  บ้านเชิงดอย สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
20  บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม) สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
21  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
22  โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
23  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้) สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
24  โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
25  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
26  บ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 16:02:25
27  โรงเรียนบ้านแขว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
28  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
29  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
30  โรงเรียนบ้านพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
31  บ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
32  โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
33  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
34  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
35  โรงเรียนกลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
36  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
37  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
38  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
39  โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
40  วัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 17:53:53
41  บ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 16:58:47
42  วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
43  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:03:44
44  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 14:57:32
45  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
46  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต1 1 กันยายน 2564 14:42:57
47  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
48  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
49  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
50  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
51  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
52  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
53  โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
54  บ้านตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
55  โรงเรียนวิถีพุทธบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต1 1 กันยายน 2564 11:19:38
56  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
57  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
58  ประภัทสร สพป.ชลบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2564 21:08:29
59  โรงเรียนบ้านโสน สพป.ชลบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
60  โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
61  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
62  บ้านตาดม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
63  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
64  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:36:24
65  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:34:43
66  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
67  บ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
68  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
69  วัดภูนก สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
70  กลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:57:30
71  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.นครราชสีมา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:45:47
72  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
73  โรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51
74  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 11:21:29
75  โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:25:54
76  โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:00:09
77  โรงเรียนบ้านเขวิก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 07:30:28
78   หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม.  30 สิงหาคม 2564 23:34:07
79  บ้านโซกม่วง สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
80  โรงเรียนนิคม1 สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 21:05:53
81  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 17:11:56
82  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 16:01:15
83  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:52:03
84  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:47:14
85  บ้านโคกเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:39:41
86  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
87  โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป.เชียงราย เขต2 30 สิงหาคม 2564 14:18:32
88  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 13:57:01
89  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:30:07
90  โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:08:19
91  โรงเรียนบ้านติ้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:06:57
92  โรงเรียนวัดพระเเก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:52:14
93  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
94  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
95  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 10:07:22
96  บ้านขอม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
97  บ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 สิงหาคม 2564 21:14:18
98  บ้านหัวขัว สพป.เลย เขต2 28 สิงหาคม 2564 15:55:03
99  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป.ลำพูน เขต2 28 สิงหาคม 2564 11:40:32
100  วัดบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต1 27 สิงหาคม 2564 15:17:58


ทั้งหมด 484 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th