ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
2  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มีนาคม 2564 14:47:43
3  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มีนาคม 2564 15:06:10
4  บ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
5  โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
6  โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
7  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
8  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
9  โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
10  วัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49
11  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่๑๓๒) สพป.สระบุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:57:11
12  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
13  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:31:01
14  โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:18:05
15  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2564 15:55:07
16  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
17  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
18  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
19  โรงเรียนวัดกระโดงทอ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กุมภาพันธ์ 2564 16:04:30
20  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2564 10:47:06
21  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
23  โรงเรียนบ้านร้องบง สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
24  เชียงหวางพิทยาคาร สพม.  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
25  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
26  โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:17:26
27  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
28  บ้านขุนสรวย สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
29  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
30  โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
31  ห้วยส้านยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
32  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
33  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 12:34:45
34  บ้านโป่งเทวี สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
35  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42
36  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:33:55
37  โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 09:30:37
38  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
39  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
40  โรงเรียนบ้านปางอ้อย สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
41  เจดีย์หลวงพิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
42  บ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 มกราคม 2564 12:13:05
43  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 16:09:11
44  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:52:12
45  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
46  บ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 มกราคม 2564 14:19:55
47  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
48  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สพป.พังงา เขต1 22 มกราคม 2564 10:24:42
49  โรงเรียนวัดหมาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 22 มกราคม 2564 09:45:44
50  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม สพป.เพชรบุรี เขต1 22 มกราคม 2564 08:29:36
51  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
52  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต1 20 มกราคม 2564 13:03:56
53  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
54  อุบลรัตน์พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
55  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68) สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26


ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th