ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป.ขอนแก่น เขต5 15 มิถุนายน 2560 09:14:44
302  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต7 15 มิถุนายน 2560 08:52:36
303  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2560 08:17:41
304  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 14 มิถุนายน 2560 16:12:15
305  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต2 14 มิถุนายน 2560 15:26:47
306  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2560 11:25:19
307  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2560 11:00:00
308  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.  14 มิถุนายน 2560 10:53:00
309  โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2560 10:22:49
310  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2560 09:37:01
311  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 13 มิถุนายน 2560 20:08:27
312  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพป.ตาก เขต2 13 มิถุนายน 2560 18:18:46
313  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.  13 มิถุนายน 2560 15:51:42
314  โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต2 13 มิถุนายน 2560 14:57:27
315  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม.  13 มิถุนายน 2560 13:38:05
316  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.  13 มิถุนายน 2560 11:20:54
317  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 13 มิถุนายน 2560 11:13:04
318  โรงเรียนช่องสาริกา สพป.ลพบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2560 09:39:53
319  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 13 มิถุนายน 2560 03:54:23
320  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ นครนายก สพม.  12 มิถุนายน 2560 13:59:01
321  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) สพป.ลพบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2560 11:43:05
322  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2560 11:25:46
323  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.  12 มิถุนายน 2560 10:50:10
324  โรงเรียนวัดอุทยาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2560 19:11:30
325  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2560 18:00:29
326  โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.  10 มิถุนายน 2560 14:48:00
327  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.ยโสธร เขต2 9 มิถุนายน 2560 14:07:47
328  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2560 13:39:10
329  โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.  9 มิถุนายน 2560 10:49:54
330  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย สพป.นครราชสีมา เขต1 9 มิถุนายน 2560 10:03:27
331  ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป.กำแพงเพชร เขต2 9 มิถุนายน 2560 09:57:47
332  ทัพพระยาพิทยา สพม.  8 มิถุนายน 2560 13:52:39
333  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม.  8 มิถุนายน 2560 11:34:22
334  โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.  8 มิถุนายน 2560 10:22:07
335  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 มิถุนายน 2560 20:42:09
336  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อส.พป.37) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 7 มิถุนายน 2560 17:04:38
337  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2560 14:49:52
338  โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 7 มิถุนายน 2560 10:34:12
339  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2560 09:48:25
340  โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2560 09:13:24
341  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม.  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
342  บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 มิถุนายน 2560 07:35:52
343  โรงเรียนพระพุทธบาท สพม.  6 มิถุนายน 2560 19:52:04
344  โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม.  6 มิถุนายน 2560 14:08:36
345  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม.  6 มิถุนายน 2560 13:05:48
346  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม.  6 มิถุนายน 2560 12:45:26
347  โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม.  6 มิถุนายน 2560 12:22:45
348  โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 มิถุนายน 2560 09:56:08
349  วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต1 5 มิถุนายน 2560 16:24:12
350  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลพบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2560 15:24:16
351  โรงเรียนวัดนางชี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2560 14:33:30
352  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (กำแพงเพชร) สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 มิถุนายน 2560 11:10:46
353  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 มิถุนายน 2560 10:39:33
354  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.  2 มิถุนายน 2560 14:18:58
355  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(แม่สะเรียง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 2 มิถุนายน 2560 11:02:23
356  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 มิถุนายน 2560 10:58:04
357  โรงเรียนบ้านปลักปรือ สพป.ปัตตานี เขต2 2 มิถุนายน 2560 10:03:23
358  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2560 09:41:19
359  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม สพป.กำแพงเพชร เขต2 2 มิถุนายน 2560 08:03:26
360  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต2 1 มิถุนายน 2560 16:52:04
361  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
362  โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 12:03:46
363  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สพป.เชียงราย เขต3 1 มิถุนายน 2560 11:08:09
364  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.อุดรธานี เขต1 31 พฤษภาคม 2560 14:43:34
365  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต2 30 พฤษภาคม 2560 13:52:35
366  โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 พฤษภาคม 2560 12:43:07
367  โรงเรียนบ้านดงสักงาม สพป.ลำพูน เขต2 30 พฤษภาคม 2560 09:16:25
368  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต2 29 พฤษภาคม 2560 11:03:18
369  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรรม สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 14:35:00
370  โรงเรียนบ้านซับโศก สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 11:03:50
371  โรงเรียนบ้านอาพืด สพป.สุรินทร์ เขต2 25 พฤษภาคม 2560 12:50:47
372  โรงเรียนบ้านทุ่งตาเเก้ว สพป.ลพบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2560 16:14:29
373  โรงเรียนวัดโคก สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
374  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป.อุดรธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2560 14:10:29
375  โรงเรียนฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 พฤษภาคม 2560 11:17:38
376  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.นครราชสีมา เขต1 21 พฤษภาคม 2560 21:18:32
377  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 18 พฤษภาคม 2560 22:56:54
378  โรงเรียนวัดดงพิกุล สพป.อุทัยธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2560 12:40:59
379  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 15:42:27
380  โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก เขต1 17 พฤษภาคม 2560 14:28:59
381  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
382  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.แพร่ เขต1 16 พฤษภาคม 2560 14:50:00
383  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต1 16 พฤษภาคม 2560 12:49:40
384  โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต2 16 พฤษภาคม 2560 11:52:34
385  โรงเรียนวัดโคกทราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2560 08:50:56
386  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม.  15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
387  โรงเรียนบ้านกะทะ สพป.สุรินทร์ เขต2 13 พฤษภาคม 2560 06:42:25
388  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง สพป.ลำปาง เขต1 12 พฤษภาคม 2560 10:03:41
389  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย สพป.ลำปาง เขต1 11 พฤษภาคม 2560 20:29:49
390  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต2 11 พฤษภาคม 2560 18:26:13
391  บ้านหนองกระโดน สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 พฤษภาคม 2560 12:58:47
392  โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร สพป.ระนอง เขต1 3 พฤษภาคม 2560 22:01:50
393  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต3 29 เมษายน 2560 23:16:59
394  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป.นครราชสีมา เขต2 7 เมษายน 2560 12:14:25
395  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม.  15 มีนาคม 2560 09:40:41


ทั้งหมด 395 รายการ 4 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th