ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดควนสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
102  บ้านศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
103  ก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
104  โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
105  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.  29 มิถุนายน 2560 15:54:11
106  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม.  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
107  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
108  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
109  โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
110  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.  29 มิถุนายน 2560 14:47:07
111  โรงเรียนบ้านหนองทอง สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
112  โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
113  โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
114  โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
115  โรงเรียนผักไห่ สพม.  29 มิถุนายน 2560 14:20:39
116  บ้านวังสำโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
117  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
118  บ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
119  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
120  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
122  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
123  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
124  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
125  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
126  โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
127  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
128  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
130  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
131  โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
132  โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
133  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
134  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
135  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
136  โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม.  28 มิถุนายน 2560 17:46:39
137  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
138  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
139  โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
140  โรงเรียนบ้านกันละ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
141  โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
142  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
143  บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
144  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
145  โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
146  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
147  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
148  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:55:17
149  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:25:19
150  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
151  โรงเรียนบ้านหนุน สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
152  บ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต1 28 มิถุนายน 2560 10:32:04
153  บ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:38:29
154  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:10:09
155  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:06:10
156  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 08:31:17
157  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
158  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
159  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 20:04:09
160  บ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
161  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
162  โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.  27 มิถุนายน 2560 15:29:20
163  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
164  โรงเรียนป่าแงะวิทยา (ป่าแดด) สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
165  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
166  โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม.  27 มิถุนายน 2560 14:26:24
167  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
168  โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.  27 มิถุนายน 2560 12:55:54
169  โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:27:20
170  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:19:26
171  โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:39:32
172  โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป.หนองคาย เขต2 27 มิถุนายน 2560 11:26:16
173  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:13:58
174  โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 11:10:49
175  โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 10:55:51
176  โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.นครพนม เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:36:01
177  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:26:28
178  บ้านวังบง สพป.อุดรธานี เขต4 27 มิถุนายน 2560 10:23:27
179  บ้านร่มเกล้า 3 สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
180  รวมไทยพัฒนา 3 สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
181  บ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
182  บ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
183  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 มิถุนายน 2560 15:07:38
184  โรงเรียนบ้านปงดอน สพป.ลำปาง เขต3 26 มิถุนายน 2560 14:52:23
185  โรงเรียนบ้านโพนทา สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต2 26 มิถุนายน 2560 14:34:32
186  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:55:20
187  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มิถุนายน 2560 13:41:42
188  โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มิถุนายน 2560 13:32:47
189  โรงเรียนบ้านเซอทะ สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
190  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.แพร่ เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:14:55
191  บ้านแม่โพ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
192  บ้านแม่ออกผารู สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
193  บ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
194  โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
195  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
196  บ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
197  บ้านแม่ตาว สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
198  บ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
199  บ้านธงชัย สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
200  บ้านแม่ตาวใหม่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58


ทั้งหมด 395 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th