ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2559 18:44:49
102  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 16:26:36
103  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 15:43:29
104  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2559 15:21:52
105  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 14:08:41
106  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:34:36
107  โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 13:22:32
108  โรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 13:12:09
109  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:11:28
110  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:58:56
111  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 11:39:04
112  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:36:52
113  โรงเรียนบ้านดวน สพป.อุบลราชธานี เขต5 8 กันยายน 2559 10:27:35
114  โรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต1 8 กันยายน 2559 09:46:39
115  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 09:39:31
116  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2559 08:56:26
117  โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม.  7 กันยายน 2559 16:12:10
118  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต1 7 กันยายน 2559 16:02:00
119  โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต1 7 กันยายน 2559 14:28:16
120  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต5 7 กันยายน 2559 11:37:26
121  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 11:35:08
122  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24
123  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป.หนองคาย เขต2 7 กันยายน 2559 10:45:39
124  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 7 กันยายน 2559 10:31:19
125  โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
126  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 10:00:18
127  โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป.นครราชสีมา เขต7 7 กันยายน 2559 09:11:17
128  โรงเรียนบ้านสองคอน สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:49:02
129  โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:39:21
130  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:16:08
131  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต2 6 กันยายน 2559 13:22:11
132  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.  6 กันยายน 2559 13:21:00
133  โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต1 6 กันยายน 2559 13:12:01
134  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 11:40:52
135  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 กันยายน 2559 10:58:31
136  โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต1 6 กันยายน 2559 10:18:39
137  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม เขต1 6 กันยายน 2559 09:57:38
138  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
139  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.สกลนคร เขต1 6 กันยายน 2559 09:26:01
140  โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มหาสารคาม เขต2 6 กันยายน 2559 09:13:12
141  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป.ยโสธร เขต2 6 กันยายน 2559 09:06:31
142  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต2 6 กันยายน 2559 08:44:02
143  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต2 6 กันยายน 2559 05:23:59
144  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 กันยายน 2559 18:34:17
145  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป.ชุมพร เขต2 5 กันยายน 2559 15:02:36
146  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม.  5 กันยายน 2559 14:50:33
147  โรงเรียนองครักษ์ สพม.  5 กันยายน 2559 14:01:02
148  โรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 กันยายน 2559 12:05:40
149  โรงเรียนโนนสว่างวังเสือ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:16:10
150  โรงเรียนบ้านกุดฮู สพป.สกลนคร เขต1 5 กันยายน 2559 11:13:23
151  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:09:29
152  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:06:07
153  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต2 5 กันยายน 2559 11:02:46
154  โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป.สุรินทร์ เขต1 5 กันยายน 2559 10:56:55
155  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป.สุรินทร์ เขต2 5 กันยายน 2559 09:51:12
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 09:39:17
157  โรงเรียนบ้านโคกค่าย สพป.อำนาจเจริญ เขต1 5 กันยายน 2559 09:15:47
158  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต6 4 กันยายน 2559 21:10:24
159  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2559 20:56:47
160  บ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต3 3 กันยายน 2559 14:24:05
161  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต2 3 กันยายน 2559 13:13:42
162  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.ยโสธร เขต2 3 กันยายน 2559 10:55:25
163  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต3 2 กันยายน 2559 15:16:15
164  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 2 กันยายน 2559 15:05:11
165  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 2 กันยายน 2559 15:03:17
166  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป.ยโสธร เขต2 2 กันยายน 2559 14:43:20
167  โรงเรียนบ้านกุดโจด สพป.ยโสธร เขต2 2 กันยายน 2559 13:41:13
168  โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 กันยายน 2559 13:15:13
169  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต2 2 กันยายน 2559 12:57:51
170  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2559 21:04:15
171  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง สพป.ยโสธร เขต2 1 กันยายน 2559 18:04:24
172  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
173  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.  1 กันยายน 2559 12:03:39
174  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กันยายน 2559 11:28:23
175  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 กันยายน 2559 10:30:17
176  โรงเรียนบ้านกาจับ สพป.อุบลราชธานี เขต2 1 กันยายน 2559 09:34:23
177  โรงเรียนบ้านตาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 31 สิงหาคม 2559 21:42:04
178  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 สิงหาคม 2559 19:09:29
179  โรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต2 31 สิงหาคม 2559 15:58:25
180  โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.  31 สิงหาคม 2559 15:07:47
181  โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2559 13:47:26
182  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป.ยโสธร เขต2 31 สิงหาคม 2559 12:37:25
183  โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม.  31 สิงหาคม 2559 12:35:21
184  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:38:29
185  โรงเรียนบ้านเขือง สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:35:34
186  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:19:51
187  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 10:59:34
188  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.นครราชสีมา เขต6 31 สิงหาคม 2559 10:02:29
189  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต4 30 สิงหาคม 2559 22:51:59
190  โรงเรียนอนุบาลวันนา สพป.บุรีรัมย์ เขต7 30 สิงหาคม 2559 20:45:38
191  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา สพม.  30 สิงหาคม 2559 15:40:09
192  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
193  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2559 11:05:09
194  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 11:05:05
195  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 10:47:55
196  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.  30 สิงหาคม 2559 10:23:16
197  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2559 10:01:11
198  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สพป.ยโสธร เขต2 30 สิงหาคม 2559 09:41:08
199  โรงเรียนศรีนครน่าน สพม.  30 สิงหาคม 2559 09:03:53
200  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 สิงหาคม 2559 19:51:05


ทั้งหมด 1,595 รายการ 2 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th