ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 09:30:42
102  โรงเรียนบ้านปางชัย สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 กันยายน 2558 09:28:05
103  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กันยายน 2558 09:24:36
104  โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.  15 กันยายน 2558 09:11:58
105  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สพป.เลย เขต3 15 กันยายน 2558 08:52:06
106  โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 08:16:43
107  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.ยโสธร เขต2 14 กันยายน 2558 21:35:31
108  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2558 21:28:57
109  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป.พิษณุโลก เขต3 14 กันยายน 2558 21:25:20
110  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ สพป.อุดรธานี เขต1 14 กันยายน 2558 20:57:34
111  โรงเรียนบ้านบุ(รัฐฯ) สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 20:49:01
112  โรงเรียนบ้านวังตำลึง สพป.ตาก เขต1 14 กันยายน 2558 20:19:31
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๗(บ้านชำเม็ง) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 19:45:12
114  โรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต5 14 กันยายน 2558 19:43:04
115  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2558 18:12:57
116  โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป.นครราชสีมา เขต4 14 กันยายน 2558 16:24:12
117  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 14 กันยายน 2558 16:10:45
118  โรงเรียนบ้านกระบี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 15:48:11
119  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป.หนองคาย เขต2 14 กันยายน 2558 15:44:51
120  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:39:06
121  โรงเรียนบ้านสังเคิล สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 15:25:51
122  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2558 15:20:50
123  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป.อุบลราชธานี เขต1 14 กันยายน 2558 15:05:47
124  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:00:42
125  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2558 14:25:26
126  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 14:10:45
127  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 13:56:14
128  โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 13:50:52
129  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 13:48:48
130  โรงเรียนไส้ไก่ สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 13:47:36
131  โรงเรียนบ้านปากโป่ง สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 13:40:33
132  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป.ยโสธร เขต2 14 กันยายน 2558 13:35:31
133  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป.อุดรธานี เขต3 14 กันยายน 2558 13:25:40
134  โรงเรียนบ้านกระเบา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 13:11:32
135  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 14 กันยายน 2558 13:09:28
136  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 13:06:11
137  โรงเรียนบ้านท่อน สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 12:52:38
138  โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 12:45:06
139  โรงเรียนวังทองวิทยา สพม.  14 กันยายน 2558 11:47:40
140  โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
141  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต4 14 กันยายน 2558 11:00:16
142  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 10:47:41
143  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2558 10:40:58
144  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:39:55
145  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 10:39:37
146  โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 10:34:19
147  โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 10:28:09
148  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:24:58
149  โรงเรียนบ้านควนพรุพี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 14 กันยายน 2558 10:09:37
150  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 10:05:45
151  โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 10:02:30
152  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
153  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 09:43:39
154  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2558 09:38:20
155  โรงเรียนบ้านหนองค้า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2558 09:32:15
156  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 09:31:48
157  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 09:15:12
158  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 14 กันยายน 2558 08:24:46
159  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 00:44:39
160  โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม.  13 กันยายน 2558 21:04:33
161  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต2 13 กันยายน 2558 20:45:27
162  โรงเรียนบ้านคำเตย สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กันยายน 2558 19:20:28
163  โรงเรียนบ้านห่องยูง สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 กันยายน 2558 16:49:45
164  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 14:33:19
165  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2558 09:21:58
166  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 กันยายน 2558 09:01:18
167  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 06:16:08
168  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.  12 กันยายน 2558 19:14:20
169  โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2558 10:27:12
170  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป.หนองคาย เขต2 12 กันยายน 2558 10:00:35
171  โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 20:36:52
172  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต6 11 กันยายน 2558 18:46:37
173  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 15:01:54
174  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 11 กันยายน 2558 14:50:34
175  โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2558 14:48:36
176  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 11 กันยายน 2558 13:58:28
177  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม.  11 กันยายน 2558 13:54:59
178  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:39:31
179  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2558 13:30:09
180  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๗) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:10:03
181  โรงเรียนโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป.ยโสธร เขต2 11 กันยายน 2558 10:39:34
182  โรงเรียนวัดควนเกย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 กันยายน 2558 10:24:33
183  โรงเรียนบ้านขนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 10:20:55
184  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 11 กันยายน 2558 09:01:34
185  โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี สพป.หนองคาย เขต2 11 กันยายน 2558 03:52:53
186  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 กันยายน 2558 22:28:08
187  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป.สุรินทร์ เขต1 10 กันยายน 2558 21:38:54
188  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต7 10 กันยายน 2558 16:51:19
189  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74) สพป.สุรินทร์ เขต1 10 กันยายน 2558 16:24:49
190  โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2558 16:20:34
191  โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป.เลย เขต3 10 กันยายน 2558 16:20:10
192  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม.  10 กันยายน 2558 16:00:26
193  โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป.ระยอง เขต1 10 กันยายน 2558 15:49:18
194  โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป.เลย เขต3 10 กันยายน 2558 14:43:05
195  โรงเรียนบ้านควนยวน(พัทลุง) สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 13:58:16
196  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 กันยายน 2558 13:54:33
197  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 10 กันยายน 2558 13:40:12
198  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2558 13:34:52
199  โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 10 กันยายน 2558 13:21:04
200  โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป.เชียงใหม่ เขต6 10 กันยายน 2558 13:20:57


ทั้งหมด 1,756 รายการ 2 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th