ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1701  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม.  13 พฤษภาคม 2558 15:36:44
1702  โรงเรียนหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 14:08:09
1703  โรงเรียนวัดสมณาวาส สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 12:33:44
1704  โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 10:16:00
1705  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 13 พฤษภาคม 2558 10:12:02
1706  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 พฤษภาคม 2558 07:42:07
1707  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป.สุรินทร์ เขต3 13 พฤษภาคม 2558 00:09:04
1708  โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 22:45:47
1709  โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป.สกลนคร เขต2 12 พฤษภาคม 2558 22:27:14
1710  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2558 20:01:07
1711  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 19:41:08
1712  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 17:59:19
1713  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 17:36:15
1714  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 13:10:26
1715  โรงเรียนคอกวัว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 12 พฤษภาคม 2558 12:32:03
1716  โรงเรียนหนองคังคา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 12 พฤษภาคม 2558 12:23:00
1717  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 12 พฤษภาคม 2558 11:16:37
1718  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 12 พฤษภาคม 2558 09:22:55
1719  โรงเรียนร่มเกล้า สพป.หนองบัวลำภู เขต1 12 พฤษภาคม 2558 07:20:24
1720  โรงเรียนวัดชายอรัญ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 11 พฤษภาคม 2558 19:41:07
1721  โรงเรียนสา สพม.  11 พฤษภาคม 2558 14:41:30
1722  โรงเรียนวัดหลักศิลา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 11 พฤษภาคม 2558 11:27:12
1723  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2558 11:25:04
1724  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 11 พฤษภาคม 2558 10:48:35
1725  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป.สกลนคร เขต2 10 พฤษภาคม 2558 22:34:16
1726  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 พฤษภาคม 2558 11:40:27
1727  โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.สกลนคร เขต2 10 พฤษภาคม 2558 10:38:02
1728  โรงเรียนโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 พฤษภาคม 2558 09:33:46
1729  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 9 พฤษภาคม 2558 21:55:03
1730  โรงเรียนบ้านโชค (อำเภอปราสาท) สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 21:08:22
1731  โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 20:49:18
1732  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 20:00:14
1733  โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 13:55:41
1734  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 11:30:05
1735  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 10:59:56
1736  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 07:42:53
1737  โรงเรียนบ้านดอน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 23:52:07
1738  โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 22:24:22
1739  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 21:41:07
1740  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 20:39:50
1741  โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 20:23:07
1742  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 19:11:22
1743  โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 18:53:26
1744  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 16:44:27
1745  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 พฤษภาคม 2558 16:39:12
1746  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 16:30:20
1747  โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโละโคะ สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 12:06:02
1748  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 08:52:31
1749  โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป.เลย เขต2 8 พฤษภาคม 2558 08:26:36
1750  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2558 16:54:35
1751  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 พฤษภาคม 2558 15:56:31
1752  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2558 15:40:18
1753  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 พฤษภาคม 2558 15:29:03
1754  โรงเรียนบ้านคะนา สพป.สุรินทร์ เขต3 6 พฤษภาคม 2558 10:06:15
1755  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.พะเยา เขต2 4 พฤษภาคม 2558 19:50:57
1756  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.  4 พฤษภาคม 2558 10:52:36


ทั้งหมด 1,756 รายการ 18 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th