ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5401  โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:36:22
5402  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต3 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:08:24
5403  โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป.นครราชสีมา เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:58:56
5404  โรงเรียนบ้านกงหนิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:53:43
5405  โรงเรียนวัดแหลมทอง สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:46
5406  โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.  6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:28
5407  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:28:10
5408  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘(บ้านคลองควน) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:12:18
5409  โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:09:57
5410  โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:06:05
5411  โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 19:58:18
5412  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:35:33
5413  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 14:34:52
5414  โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:56:04
5415  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:53:36
5416  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:42:10
5417  โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 12:44:31
5418  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:50:20
5419  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:48:55
5420  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:25:50
5421  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:01:20
5422  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(มหาสารคาม) สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 10:43:31
5423  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 09:31:42
5424  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 08:48:49
5425  โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 20:48:54
5426  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:48:20
5427  โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:38:28
5428  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:32:37
5429  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:15
5430  โรงเรียนวัดสะตือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:09:11
5431  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:52:06
5432  โรงเรียนวัดบางกะโด สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:28
5433  โรงเรียนเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:28:44
5434  โรงเรียนฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต3 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:04:24
5435  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 11:03:18
5436  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.  4 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:15
5437  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:12:34
5438  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:15
5439  โรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:33:28
5440  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2556 22:10:25
5441  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:45
5442  โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
5443  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม.  1 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:00
5444  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:40
5445  โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:39:35
5446  โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:33:40
5447  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป.นครราชสีมา เขต7 31 มกราคม 2556 16:53:24
5448  โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต3 31 มกราคม 2556 14:09:41
5449  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 11:05:12
5450  โรงเรียนวัดแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:54:34
5451  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:50:23
5452  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 11:20:39
5453  โรงเรียนขุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 09:27:51
5454  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 29 มกราคม 2556 09:37:17
5455  โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม.  28 มกราคม 2556 22:57:38
5456  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มกราคม 2556 20:52:33
5457  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต3 28 มกราคม 2556 10:43:21
5458  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม.  27 มกราคม 2556 10:57:32
5459  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มกราคม 2556 14:16:48
5460  โรงเรียนแม่แตง สพม.  14 มกราคม 2556 13:47:25
5461  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 10 มกราคม 2556 11:58:49
5462  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก เขต1 8 มกราคม 2556 00:15:09


ทั้งหมด 5,462 รายการ 55 / 55
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th