ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดหนองกก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:17:48
102  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:14:34
103  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:11:34
104  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:59:29
105  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:56:20
106  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:52:51
107  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:49:40
108  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:46:13
109  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:42:58
110  โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:36:50
111  โรงเรียนวัดปรักรัก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:33:41
112  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:27:33
113  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:16:24
114  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:12:57
115  โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:49:30
116  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:45:52
117  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:39:44
118  โรงเรียนบ้านหนองจัง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
119  โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:21:46
120  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป.น่าน เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:41:24
121  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:31:30
122  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 10:37:27
123  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 ตุลาคม 2556 10:02:28
124  โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 09:34:46
125  โรงเรียนบ้านหนองตม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 08:04:09
126  โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 20:04:13
127  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 19:36:42
128  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:26:01
129  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:14:55
130  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
131  โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุปถัมภ์ ) สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 10:11:19
132  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 09:50:24
133  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 08:28:53
134  โรงเรียนบ้านวังวน สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:29
135  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:08
136  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 23:29:25
137  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 22:50:07
138  โรงเรียนบ้านเนินยาง สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 11:21:29
139  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 09:04:06
140  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 00:02:58
141  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 21:01:30
142  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 20:03:16
143  โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สกลนคร) สพป.สกลนคร เขต3 11 ตุลาคม 2556 19:47:46
144  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 17:54:28
145  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:59:24
146  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:51:52
147  โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม.  11 ตุลาคม 2556 14:48:03
148  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:35:47
149  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ระยอง เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:34:15
150  โรงเรียนบ้านยางแหลม สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:44:45
151  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:23:04
152  โรงเรียนบ้านห้วยกูด สพป.แพร่ เขต2 11 ตุลาคม 2556 13:21:56
153  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
154  โรงเรียนบ้านปากแคว สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:13:09
155  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:08:35
156  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ฺทอง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 10:14:29
157  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:54:29
158  โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 11 ตุลาคม 2556 09:53:46
159  โรงเรียนวัดกกแรต สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:47:55
160  โรงเรียนวัดบสถ์ สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:44:58
161  โรงเรียนบ้านวังกร่าง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 20:33:07
162  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 19:09:54
163  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
164  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
165  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:03:00
166  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
167  โรงเรียนโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
168  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:27:21
169  โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:20:08
170  โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:07:58
171  โรงเรียนวัดโพทูล สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:05:55
172  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:00:00
173  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:53:32
174  โรงเรียนบ้านกุดยาง (ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:46:33
175  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:45:30
176  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
177  โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:34:30
178  โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:21:52
179  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:21:32
180  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:12:47
181  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:03:01
182  โรงเรียนวังทองวิทยา(ขยายโอกาส) สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:52:37
183  โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:46:33
184  โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 10:36:52
185  โรงเรียนวัดป่ามุนี สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:57:22
186  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป.ยะลา เขต2 10 ตุลาคม 2556 09:51:00
187  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:44:26
188  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 ตุลาคม 2556 09:38:59
189  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:36:38
190  โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:23:39
191  โรงเรียนบ้านคลองตัน(นครปฐม) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 22:51:41
192  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 16:37:19
193  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สพป.ลพบุรี เขต1 9 ตุลาคม 2556 15:20:49
194  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 15:18:48
195  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 14:18:10
196  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:11:56
197  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:09:01
198  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:41:28
199  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:22:49
200  โรงเรียนคชศิลา สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 13:21:15


ทั้งหมด 5,462 รายการ 2 / 55
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th