ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป.เชียงราย เขต3 31 ธันวาคม 2554 22:08:49
2  โรงเรียนวัดชุมแสง สพป.ชุมพร เขต2 31 ธันวาคม 2554 20:12:49
3  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 17:55:50
4  โรงเรียนบ้านบางครั่ง สพป.พังงา เขต1 31 ธันวาคม 2554 16:55:16
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 16:52:55
6  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 ธันวาคม 2554 15:43:14
7  โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ธันวาคม 2554 14:23:14
8  โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.ตรัง เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:38:53
9  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:07:37
10  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 12:54:15
11  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต1 31 ธันวาคม 2554 12:37:58
12  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต1 31 ธันวาคม 2554 10:37:02
13  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 31 ธันวาคม 2554 10:20:46
14  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 ธันวาคม 2554 10:04:29
15  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 09:55:26
16  โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต6 31 ธันวาคม 2554 09:18:29
17  โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป.ลำปาง เขต3 31 ธันวาคม 2554 08:34:04
18  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 07:09:47
19  โรงเรียนบ้านผาทอง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:57:10
20  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:43:03
21  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:35:00
22  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:29:50
23  โรงเรียนบ้านปอ สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 00:27:41
24  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:54:32
25  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:39:01
26  โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:14:07
27  โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 22:43:10
28  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 22:15:30
29  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:11:54
30  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:06:13
31  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 21:13:34
32  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:37:46
33  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:34:35
34  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:24:42
35  โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป.นครราชสีมา เขต3 30 ธันวาคม 2554 20:21:00
36  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:15:20
37  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:02:06
38  โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 20:00:51
39  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 19:40:31
40  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:22:15
41  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:11:01
42  โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:06:09
43  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:05:58
44  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:25:50
45  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:10:38
46  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:01:53
47  โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 17:57:53
48  โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:46:03
49  โรงเรียนวัดสามขาว สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:42:50
50  โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 17:33:26
51  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป.ชุมพร เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:28:23
52  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:07:24
53  โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:04:27
54  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:38:57
55  โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:35:06
56  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:34:50
57  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:31:10
58  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:15:31
59  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:14:01
60  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 16:13:04
61  โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:04:44
62  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:57:04
63  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:18
64  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:02
65  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:52:21
66  โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:50:33
67  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:50:25
68  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:47:19
69  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:43:53
70  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:41:03
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:35:53
72  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:33:09
73  โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:32:17
74  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:28:57
75  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:25:26
76  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:16:07
77  โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม.  30 ธันวาคม 2554 15:13:40
78  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:10:08
79  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:09:13
80  โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:08:23
81  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:06:14
82  โรงเรียนวัดเทพนิมิต สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:06:12
83  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ลพบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:05:45
84  โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:04:28
85  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:01:37
86  โรงเรียนคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
87  โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป.นนทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:00:18
88  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.  30 ธันวาคม 2554 14:55:34
89  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:55:20
90  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:53:57
91  โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:58
92  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:21
93  โรงเรียนบ้านเมี่ยง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:08
94  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:49:10
95  โรงเรียนวัดบางลาน สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 14:35:44
96  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:27
97  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป.บึงกาฬ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:19
98  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
99  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:23:10
100  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:23:06


ทั้งหมด 4,055 รายการ 1 / 41
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th