โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,093
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,381
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,462
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,854
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,756
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,595
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
395
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
345
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
485
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
490
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
3
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,859
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2564 20:08:09
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  มักกะสันพิทยา สพม.  11 กันยายน 2563 17:37:30
102  โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
103  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
104  วัดธารน้ำฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
105  บ้านกอมูเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
106  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
107  โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14
108  บ้านสะเลียม สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
109  วัดน้อยนพคุณ สพม.  10 กันยายน 2563 13:21:33
110  บ้านห้วยปางผาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 กันยายน 2563 11:12:21
111  โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
112  โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กันยายน 2563 19:35:33
113  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 กันยายน 2563 13:59:52
114  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 13:35:34
115  วัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง) สพป.อุทัยธานี เขต1 9 กันยายน 2563 12:41:35
116  โรงเรียนบ้านร่อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
117  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 10:35:42
118  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
119  บ้านสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
120  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
121  บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
122  บ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
123  โรงเรียนบ้านแม่ออก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
124  โรงเรียนบ้านจำปาดง สพป.สกลนคร เขต3 8 กันยายน 2563 14:31:57
125  รร.บ้านหนองม่วน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50
126  บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
127  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
128  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
129  บ้านแม่ลาผาไหว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 10:43:38
130  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
131  บ้านแม่อมลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 09:16:28
132  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ยโสธร เขต1 8 กันยายน 2563 08:52:41
133  โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 14:48:12
134  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 11:27:03
135  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 6 กันยายน 2563 15:53:35
136  บ้านจังเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
137  โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม.เขต 7 สระแก้ว 3 กันยายน 2563 13:07:57
138  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
139  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
140  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม.เขต 7 สระแก้ว 1 กันยายน 2563 14:04:13
141  อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
142  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
143  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 31 สิงหาคม 2563 22:57:32
144  โรงเรียนบ้านสะทืด สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
145  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.เขต 35 ลำพูน 31 สิงหาคม 2563 22:27:53
146  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
147  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
148  โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 31 สิงหาคม 2563 11:05:15
149  โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
150  โรงเรียนวัดโรจนาราม สพป.พัทลุง เขต2 31 สิงหาคม 2563 10:21:46
151  โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
152  โรงเรียนบ้านขุนวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2563 10:08:23
153  โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม.เขต 35 ลำพูน 29 สิงหาคม 2563 21:42:25
154  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
155  วัดป่า (ท่าขึ้น) สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
156  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
157  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2563 09:27:34
158  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
159  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
160  โรงเรียนตาพระยา สพม.เขต 7 นครนายก 25 สิงหาคม 2563 10:15:38
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
162  โรงเรียนวัดเขาดุม สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
163  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
164  โรงเรียนชิตใจชื่น สพม.เขต 7 นครนายก 22 สิงหาคม 2563 11:31:33
165  โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
166  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
167  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฏร์รังสรรค์) สพป.ขอนแก่น เขต3 20 สิงหาคม 2563 13:44:28
168  โรงเรียนบ้านตรีคาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
169  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
170  วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 19 สิงหาคม 2563 11:50:14
171  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
172  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
173  บ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
174  โรงเรียนบ้านขามทับขอน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
175  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
176  โรงเรียนวัดหนองครก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2563 10:48:06
177  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
178  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
179  โรงเรียนวัดใหม่ทอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
180  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนร สพม.เขต 7 นครนายก 17 สิงหาคม 2563 19:23:28
181  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
182  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.ลำพูน เขต3 17 สิงหาคม 2563 09:36:36
183  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต3 15 สิงหาคม 2563 22:24:06
184  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
185  กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 14 สิงหาคม 2563 16:20:53
186  โรงเรียนวัดสันป่าค่า สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 สิงหาคม 2563 15:12:29
187  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 14 สิงหาคม 2563 15:02:02
188  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวมิลจันทร์) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
189  วัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
190  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 20:26:03
191  บ้านมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
192  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
193  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 15:05:28
194  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 12:40:08
195  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.ยโสธร เขต1 13 สิงหาคม 2563 12:38:13
196  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 11:25:40
197  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 09:49:32
198  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.เขต 37 น่าน 12 สิงหาคม 2563 14:13:00
199  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 15:59:03
200  ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต6 11 สิงหาคม 2563 15:46:26


ทั้งหมด 21,859 รายการ 2 / 219
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th