กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

          วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสมควร รัชตวิมล ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านเขาแดงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2566” โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร กีฬาสีสานสัมพันธ์ และกิจกรรมจับของขวัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความบันเทิงตามสมควร อีกทั้งนักเรียนและผู้ปกครองยังได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ทางโรงเรียนบ้านเขาแดงต้องขอขอบพระคุณ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และผู้ปกครอง ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม สนับสนุนของรางวัล และเลี้ยงอาหาร

เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 1045
เขียนโดย โรงเรียนบ้านเขาแดง

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 4983
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 4710
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 4900
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 4826
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 4696
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 4603
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 5065
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 6680
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 6506
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 7201
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th