๓๓๑. รับสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑

แจ้งเปลี่ยนแปลง การรับสมัครเข้าร่วม  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน  กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จากรุ่นที่ ๑ เป็นรุ่นที่ ๑๑ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑,๕๐๐ คน เท่านั้น  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดยให้ครูที่ปรึกษาสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง
เชิญชวน!!!!!!
         ๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ และ ๙)
          ๒. มีพฤติกรรม / กิจกรรม ที่แสดงถึงความเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความกล้าแสดงออกในด้านบวก
          ๓. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          ๔. มีผลงานเรื่อง “ โครงงานคุณธรรม“ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองจำนวนที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษา โทร : ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก.

 

เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 | อ่าน 10949
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๕๙. เกียรติบัตรการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี-อยู่ดี ครั้งที่ ๒
30/07/2564
เปิดอ่าน 4872
 
๓๕๘. เลื่อนเวลาการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
30/07/2564
เปิดอ่าน 1631
 
๓๕๗. งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๕
23/07/2564
เปิดอ่าน 3576
 
๓๕๖. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
20/07/2564
เปิดอ่าน 10919
 
๓๕๕. โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔
19/07/2564
เปิดอ่าน 5161
 
๓๕๔. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" สำหรับครูที่สนใจอยากพัฒนาตนเองและสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
16/07/2564
เปิดอ่าน 13555
 
๓๕๓.เชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี อยู่ดี
13/07/2564
เปิดอ่าน 44178
 
352. เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา โครงการ ?GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย? ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 4)
09/07/2564
เปิดอ่าน 5699
 
๓๕๑. ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๓ (รหัส ๖๓๐๖๔)
30/06/2564
เปิดอ่าน 8695
 
๓๕๐. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)
10/06/2564
เปิดอ่าน 7949
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th