ส่งครูเข้ารับการอบรมการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น ต้านทุจริต

      วันที่ 13-15 กันยายน 2563   นายสมพล ทองตัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้มอบหมายให้ นางมาลี  พงษ์ศรัทธาสิน  และนางสาวสุพัชฌาย์  อภิชากิตติศักดิ์
เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น ต้านทุจริต รุ่นที่ 2  เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการสร้างสื่อ และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียน  ณ ห้องประชุมเขาใหญ่  สพป.นครราชสีมา  เขต 4

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2563 | อ่าน 599
เขียนโดย โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 103
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 80
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 83
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 82
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 87
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 3251
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 2960
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 2801
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3360
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 3370
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th