เด็กดีวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

เด็กหญิงจุทามาศ โพธิ์น้ำเที่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา เป็นหนึ่งในตัวแทนยุวทูตความดีทั้ง 35 คน ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ ประเทศกัมพูชา ผ่านการสอบคัดเลือกจากจำนวนนักเรียน 337 คน ทั้ง 19 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (128 kb)

เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2563 | อ่าน 298
โดย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th