คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 14/09/2563 โรงเรียนบ้านแม่ขีด
ประเมิน 29 ประการ(รอบที่9) ไม่ระบุ 14/09/2563 โรงเรียนบ้านแม่ขีด
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ระบุ 14/09/2563 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขา ศรีภูทอง
รายงานโครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/09/2563 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ไม่ระบุ 14/09/2563 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 14/09/2563
สวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านบ่อปลา
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านร่องจิก
ส่วนร่วมของชุมชน ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านร่องจิก
ทำบุญร่วมกับชุมชน ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
รายงานกิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านผิผ่วน ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านผิผ่วน
ธรรมะสัญจร ไม่ระบุ 15/09/2563 โรงเรียนบ้านวังราง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 16/09/2563 โรงเรียนบ้านหนองชาด
รายงานโครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 16/09/2563 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
กิจกรรมโรงเรียน ไม่ระบุ 17/09/2563 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ไม่ระบุ 17/09/2563 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ภาพพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 19/09/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ภาพพุทธศาสนสุภาษิตในโรงเรียน ไม่ระบุ 19/09/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ทำบุญพุทธสถาน ร.ร.ลือคำหาญฯ 18 กย 2563 ไม่ระบุ 19/09/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
เด็กดีวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่ระบุ 26/09/2563 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 3 กรกฏาคม 2563 ไม่ระบุ 29/09/2563 โรงเรียนบ้านดงยางใต้
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/09/2563 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่
นักเรียนระดับม.ต้น สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย1ก.ย.63 ไม่ระบุ 03/10/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ภาพนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน ไม่ระบุ 03/10/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
นักเรียนอบรมอานาปานสติ ม.อุบลฯ วันที่ 4ต.ค.2563 ไม่ระบุ 04/10/2563
นักเรียนสมัครใจอบรมอานาปานสติ วันที่ 4 ต.ค.2563 ไม่ระบุ 04/10/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
วันที่3ต.ค.2563 ร่วมกับโครงการพิเศษ จัดค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 05/10/2563 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไม่ระบุ 26/10/2563 โรงเรียนบ้านหนองแสง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 26/10/2563 โรงเรียนบ้านหนองแสง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 26/10/2563 โรงเรียนบ้านหนองแสง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 26/10/2563 โรงเรียนบ้านหนองแสง
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 26/10/2563 โรงเรียนบ้านหนองแสง
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
อบรมธรรมะสัญจร ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
กิจกรรมนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
คณะกรรมการเยี่ยม ประเมินโรงเรียน ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
บำเพญประโยชน์ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
กิจกรรมนักเรียน ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านเชียงกรม
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านเชียงกรม
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านเชียงกรม
อบรมธรรม นั่งสมาธิวันศกร์ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านเชียงกรม
อบรมธรรม นั่งสมาธิวันศกร์ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านเชียงกรม
ทำบุญวันสำคัญ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านคำไผ่
ทำบุญ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านคำไผ่
ทำบุญ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านคำไผ่
อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตพุทธศากยะบุตร ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านนายูง
ภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านคำบอน
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและหน้าที่ ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านป่าไร่
อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตพุทธศากยะบุตร ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านไทยสมพร
อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตพุทธศากยะบุตร ไม่ระบุ 27/10/2563 โรงเรียนบ้านไทยสมพร
สวดมนต์แปล ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 28/10/2563 โรงเรียนบ้านกุดยาง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 28/10/2563 โรงเรียนบ้านดูนเลา
กิจกรรมประจำวัน / ประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 28/10/2563 โรงเรียนบ้านดูนเลา
โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/10/2563 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์
ปลูกใจรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 15/12/2563 โรงเรียนพร้าววิทยาคม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม"นักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ" ไม่ระบุ 23/12/2563 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตครูและบุคลากรคนดี ศรีพ.พ.ท. ไม่ระบุ 23/12/2563 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 21/01/2564 บ้านนาขามส้มป่อย

ทั้งหมด 2,264 รายการ 23 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th