ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  7 มิถุนายน 2562 10:11:41
2   บ่อยางวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  14 กันยายน 2561 17:32:50
3   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  12 มิถุนายน 2560 10:50:10
4   โรงเรียนวังข่อยพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  12 กันยายน 2559 20:41:42
5   โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  12 กันยายน 2559 16:08:17
6   โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  8 สิงหาคม 2559 16:29:08
7   โรงเรียนหนองโพพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 15 มิถุนายน 2559 13:28:23
8   โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  2 มิถุนายน 2559 09:55:45
9   โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  4 กันยายน 2558 11:19:15
10   โรงเรียนวังหินวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มิถุนายน 2558 08:26:07
11   โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  3 มิถุนายน 2558 11:30:26
12   โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  26 พฤษภาคม 2558 15:31:45
13   โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  13 มิถุนายน 2557 12:09:08
14   โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 29 มิถุนายน 2556 17:42:15
15   โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 14:56:57
16   โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 13:28:14
17   โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 13:19:05
18   โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 28 มิถุนายน 2556 13:07:33
19   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 มิถุนายน 2556 12:57:06
20   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  27 มิถุนายน 2556 19:32:15
21   โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  24 มิถุนายน 2556 14:25:11
22   โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  21 มิถุนายน 2556 15:44:01
23   โรงเรียนพนมรอกวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  7 มิถุนายน 2556 16:39:20
24   โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มิถุนายน 2556 16:29:41
25   โรงเรียนลานสักวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  4 มิถุนายน 2556 16:20:08
26   โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 31 พฤษภาคม 2556 12:56:42
27   โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  28 พฤษภาคม 2556 14:03:42
28   โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 21 พฤษภาคม 2556 17:16:37
29   โรงเรียนโกรกพระ
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  21 พฤษภาคม 2556 11:01:56
30   โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  20 พฤษภาคม 2556 14:40:53
31   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  16 พฤษภาคม 2556 12:00:32
32   โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  15 พฤษภาคม 2556 15:57:26
33   โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  29 เมษายน 2556 10:52:09
34   โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  26 เมษายน 2556 14:50:53
35   โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 27 มกราคม 2555 09:23:37
36   โรงเรียนวังบ่อวิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  25 มกราคม 2555 12:49:35
37   โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  13 มกราคม 2555 10:49:27
38   โรงเรียนตะคร้อพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  12 มกราคม 2555 16:17:06
39   โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  11 มกราคม 2555 12:14:57
40   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 6 มกราคม 2555 13:23:36
41   โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  5 มกราคม 2555 09:41:57
42   โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42 อุทัยธานี 29 ธันวาคม 2554 11:22:10
43   โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 29 ธันวาคม 2554 08:03:31
44   โรงเรียนหนองบัว
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  27 ธันวาคม 2554 09:56:05
45   โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  27 ธันวาคม 2554 06:48:49
46   โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 26 ธันวาคม 2554 14:03:09
47   โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42  26 ธันวาคม 2554 13:55:19
48   โรงเรียนไพศาลีพิทยา
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 26 ธันวาคม 2554 08:09:11
49   โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
นครสวรรค์
  สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 23 ธันวาคม 2554 13:27:22
50   โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อุทัยธานี
  สพม.เขต 42  23 ธันวาคม 2554 11:54:07


ทั้งหมด 51 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th