ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ลำพูน
  สพม.เขต 35 ลำพูน 31 สิงหาคม 2563 22:27:53
2   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ลำพูน
  สพม.เขต 35  12 สิงหาคม 2563 14:13:00
3   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17
4   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  3 สิงหาคม 2561 14:57:46
5   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ลำพูน
  สพม.เขต 35  24 กันยายน 2560 19:45:52
6   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  29 มิถุนายน 2560 14:47:07
7   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  22 มิถุนายน 2560 15:57:54
8   โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ลำพูน
  สพม.เขต 35  19 มิถุนายน 2560 08:45:40
9   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  13 มิถุนายน 2560 15:51:42
10   โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 9 มิถุนายน 2560 10:49:54
11   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ลำพูน
  สพม.เขต 35  8 มิถุนายน 2560 11:34:22
12   โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ลำปาง
  สพม.เขต 35  15 กันยายน 2559 11:22:28
13   โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ลำพูน
  สพม.เขต 35  12 กันยายน 2559 14:44:13
14   โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 10 กันยายน 2559 09:49:13
15   โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ลำพูน
  สพม.เขต 35  8 สิงหาคม 2559 14:36:30
16   โรงเรียนแม่สันวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  5 สิงหาคม 2559 14:13:25
17   โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 15 มิถุนายน 2559 15:02:24
18   โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ลำพูน
  สพม.เขต 35 ลำปาง 15 มิถุนายน 2559 09:31:26
19   โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  13 มิถุนายน 2559 17:37:51
20   โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 10 มิถุนายน 2559 10:30:55
21   โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ลำปาง
  สพม.เขต 35  9 มิถุนายน 2559 15:44:02
22   โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ลำปาง
  สพม.เขต 35  7 มิถุนายน 2559 18:50:07
23   โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 28 พฤษภาคม 2559 20:55:15
24   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ลำปาง
  สพม.เขต 35  16 พฤษภาคม 2559 15:11:52
25   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 16 กันยายน 2558 10:57:22
26   โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ลำพูน
  สพม.เขต 35  15 กันยายน 2557 11:51:01
27   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ลำปาง
  สพม.เขต 35  27 กุมภาพันธ์ 2555 14:11:08
28   โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ลำพูน
  สพม.เขต 35 ลำพูน 13 มกราคม 2555 15:25:53
29   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ลำพูน
  สพม.เขต 35  11 มกราคม 2555 20:25:49
30   โรงเรียนสบจางวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  7 มกราคม 2555 15:17:36
31   โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ลำปาง
  สพม.เขต 35  5 มกราคม 2555 22:57:38
32   โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  4 มกราคม 2555 10:25:41
33   โรงเรียนประชาราชวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 28 ธันวาคม 2554 08:50:49
34   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ลำปาง
  สพม.เขต 35  27 ธันวาคม 2554 09:05:52
35   โรงเรียนไหล่หินวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  26 ธันวาคม 2554 13:56:21
36   โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  26 ธันวาคม 2554 11:02:25
37   โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ลำปาง
  สพม.เขต 35  26 ธันวาคม 2554 10:39:41
38   โรงเรียนเถินวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35  23 ธันวาคม 2554 21:42:21
39   โรงเรียนป่าซาง
ลำพูน
  สพม.เขต 35  23 ธันวาคม 2554 16:12:43
40   โรงเรียนวชิรป่าซาง
ลำพูน
  สพม.เขต 35  23 ธันวาคม 2554 15:46:11
41   โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ลำปาง
  สพม.เขต 35 ลำปาง 23 ธันวาคม 2554 13:12:48
42   โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
ลำปาง
  สพม.เขต 35  23 ธันวาคม 2554 11:46:44


ทั้งหมด 42 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th