ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 11:10:36
52   โรงเรียนพังเคนพิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  9 มิถุนายน 2558 08:56:36
53   โรงเรียนนาวังวิทยา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  8 มิถุนายน 2558 11:28:53
54   โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  4 มิถุนายน 2558 11:12:11
55   โรงเรียนดงยางวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  13 สิงหาคม 2557 12:04:33
56   โรงเรียนเสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  10 สิงหาคม 2557 12:21:32
57   โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  29 ตุลาคม 2556 13:00:52
58   โรงเรียนพนาศึกษา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  17 ตุลาคม 2556 14:00:13
59   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 มิถุนายน 2556 10:10:11
60   โรงเรียนจิกดู่วิทยา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  5 มิถุนายน 2556 08:56:34
61   โรงเรียนปทุมพิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  4 มิถุนายน 2556 16:21:58
62   โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  1 มิถุนายน 2556 10:32:11
63   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  31 พฤษภาคม 2556 15:04:49
64   โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  31 พฤษภาคม 2556 12:12:36
65   โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  29 พฤษภาคม 2556 17:51:04
66   โรงเรียนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  27 พฤษภาคม 2556 13:14:39
67   โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  21 พฤษภาคม 2556 11:04:54
68   โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  20 พฤษภาคม 2556 09:57:39
69   โรงเรียนนากระแซงศึกษา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  17 พฤษภาคม 2556 13:08:11
70   โรงเรียนดงสว่างวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  17 พฤษภาคม 2556 11:11:59
71   โรงเรียนลือวิทยาคม
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  16 พฤษภาคม 2556 15:15:41
72   โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  16 พฤษภาคม 2556 14:14:25
73   โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  16 พฤษภาคม 2556 10:37:57
74   โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  16 พฤษภาคม 2556 09:34:02
75   โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  16 พฤษภาคม 2556 08:47:26
76   โรงเรียนมัธยมแมด
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  15 พฤษภาคม 2556 19:40:52
77   โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  15 พฤษภาคม 2556 13:44:36
78   โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2556 14:46:37
79   โรงเรียนหนองขอนวิทยา
อุบลราชธานี
  สพม.เขต 29  14 พฤษภาคม 2556 14:18:44
80   โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
อำนาจเจริญ
  สพม.เขต 29  11 มกราคม 2555 15:18:59


ทั้งหมด 80 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th