ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
2   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  30 ตุลาคม 2562 13:24:58
3   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  29 สิงหาคม 2562 17:46:45
4   โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  5 สิงหาคม 2562 15:41:23
5   เวียงนครวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  3 กรกฎาคม 2562 14:31:15
6   โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
7   โรงเรียนภูผาม่าน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 3 กันยายน 2561 11:13:13
8   โรงเรียนดงมันพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  3 กันยายน 2561 09:36:48
9   โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  22 สิงหาคม 2561 15:06:19
10   โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
11   โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  24 พฤษภาคม 2559 11:30:17
12   โรงเรียนชนบทศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  4 กันยายน 2558 14:16:07
13   โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  24 สิงหาคม 2558 10:52:01
14   โรงเรียนผาขามวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  4 มิถุนายน 2558 13:40:31
15   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  15 กันยายน 2557 22:50:17
16   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 กันยายน 2557 11:52:06
17   โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2557 11:12:02
18   โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  11 ตุลาคม 2556 14:48:03
19   โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2556 14:59:36
20   โรงเรียนมัญจาศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 กันยายน 2556 14:34:54
21   โรงเรียนนครขอนแก่น
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  5 กันยายน 2556 15:28:09
22   โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 สิงหาคม 2556 10:54:13
23   โรงเรียนชุมแพวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  22 สิงหาคม 2556 16:56:34
24   โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  20 สิงหาคม 2556 09:23:17
25   โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  19 สิงหาคม 2556 17:04:07
26   โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  15 สิงหาคม 2556 11:10:45
27   โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  14 สิงหาคม 2556 15:25:35
28   โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  13 สิงหาคม 2556 18:34:45
29   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  2 สิงหาคม 2556 04:35:12
30   โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  1 สิงหาคม 2556 09:42:59
31   โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  19 มิถุนายน 2556 12:16:33
32   โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  31 พฤษภาคม 2556 13:35:42
33   โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 29 พฤษภาคม 2556 11:39:40
34   โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 27 พฤษภาคม 2556 21:34:09
35   โรงเรียนโนนข่าวิทยา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  21 พฤษภาคม 2556 15:01:38
36   โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  10 มกราคม 2555 14:23:08
37   โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 9 มกราคม 2555 15:33:45
38   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 15:31:21
39   โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 11:38:07
40   โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  28 ธันวาคม 2554 09:17:22
41   โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  27 ธันวาคม 2554 11:03:16
42   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 26 ธันวาคม 2554 11:28:45
43   โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  25 ธันวาคม 2554 19:16:59
44   โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 ธันวาคม 2554 14:15:23
45   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25  23 ธันวาคม 2554 14:12:32
46   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
  สพม.เขต 25 ขอนแก่น 23 ธันวาคม 2554 09:42:54


ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th