ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  28 ธันวาคม 2554 15:58:47
52   โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  27 ธันวาคม 2554 07:23:39
53   โรงเรียนกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 15:02:23
54   โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 14:28:54
55   โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
กาฬสินธุ์
  สพม.เขต 24  26 ธันวาคม 2554 13:47:12


ทั้งหมด 55 รายการ 2 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th