ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  29 เมษายน 2563 13:02:20
2   โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 เมษายน 2562 14:18:36
3   กุมภวาปีพิทยาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 สิงหาคม 2561 09:32:30
4   โนนสะอาดพิทยาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  8 มิถุนายน 2560 10:22:07
5   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  6 มิถุนายน 2560 13:05:48
6   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  13 กันยายน 2559 16:32:00
7   โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 31 สิงหาคม 2559 15:07:47
8   โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 สิงหาคม 2559 13:52:40
9   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  3 มิถุนายน 2558 11:32:16
10   โรงเรียนภูพานวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  2 มิถุนายน 2558 08:56:39
11   โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 พฤษภาคม 2558 13:48:20
12   โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  21 พฤษภาคม 2558 11:54:03
13   โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  15 กันยายน 2557 22:43:17
14   โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  7 กันยายน 2557 12:54:09
15   โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  25 สิงหาคม 2557 16:10:24
16   โรงเรียนคำยางพิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 19:37:35
17   โรงเรียนสามพร้าววิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 15:55:42
18   โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2557 14:47:55
19   โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  9 มิถุนายน 2557 16:34:26
20   โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  30 พฤษภาคม 2557 15:41:57
21   โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 3 ตุลาคม 2556 18:10:13
22   โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 สิงหาคม 2556 08:32:35
23   โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  11 มิถุนายน 2556 13:52:41
24   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 มีนาคม 2556 10:35:08
25   โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  18 มีนาคม 2556 13:26:58
26   โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  5 มีนาคม 2556 14:00:29
27   โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  1 มีนาคม 2556 17:30:45
28   โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 1 มีนาคม 2556 13:28:38
29   โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 16:37:59
30   โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 14:58:09
31   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 14:34:38
32   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 13:59:57
33   โรงเรียนราชินูทิศ 2
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:38:18
34   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 10:33:09
35   โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 10:15:40
36   โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  28 กุมภาพันธ์ 2556 10:02:24
37   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 กุมภาพันธ์ 2556 08:36:20
38   โรงเรียนหนองหานวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 19:27:56
39   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 09:51:00
40   โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  27 กุมภาพันธ์ 2556 08:42:29
41   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 17:19:36
42   โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 13:50:28
43   โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  26 กุมภาพันธ์ 2556 11:19:45
44   โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  22 กุมภาพันธ์ 2556 18:03:41
45   โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20 อุดรธานี 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:02:19
46   โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
อุดรธานี
  สพม.เขต 20  22 กุมภาพันธ์ 2556 09:41:01


ทั้งหมด 46 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th