ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
พัทลุง
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
2   โรงเรียนพัทลุง
พัทลุง
  สพม.เขต 12  14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
3   โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2559 11:13:54
4   โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 18:08:26
5   โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง
  สพม.เขต 12 พัทลุง 15 กันยายน 2558 14:04:52
6   โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  15 กันยายน 2558 13:19:44
7   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  9 กันยายน 2558 14:23:25
8   โรงเรียนเขาชัยสน
พัทลุง
  สพม.เขต 12  8 สิงหาคม 2558 12:34:45
9   โรงเรียนบางขันวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  9 มิถุนายน 2558 09:28:00
10   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 5 สิงหาคม 2557 11:57:09
11   โรงเรียนทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  29 มิถุนายน 2556 20:40:11
12   โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 16:56:27
13   โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 28 มิถุนายน 2556 12:12:01
14   โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 11:53:51
15   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมป์ สมเ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  28 มิถุนายน 2556 10:18:52
16   โรงเรียนปากพูน
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน 2556 13:42:43
17   โรงเรียนปัญญาวุธ
พัทลุง
  สพม.เขต 12  26 มิถุนายน 2556 11:33:14
18   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 16:35:51
19   โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 14:29:48
20   โรงเรียนตะโหมด
พัทลุง
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 14:01:11
21   โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 10:20:50
22   โรงเรียนวังหินวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 มิถุนายน 2556 10:17:44
23   โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 25 พฤษภาคม 2556 11:37:34
24   โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  18 พฤษภาคม 2556 14:30:13
25   โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  13 มกราคม 2555 16:13:43
26   โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  4 มกราคม 2555 14:46:22
27   โรงเรียนทรายขาววิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  29 ธันวาคม 2554 16:33:26
28   โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 28 ธันวาคม 2554 10:55:04
29   โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12  27 ธันวาคม 2554 10:53:29
30   โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  27 ธันวาคม 2554 09:41:13
31   โรงเรียนสตรีทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 26 ธันวาคม 2554 15:45:25
32   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 26 ธันวาคม 2554 15:20:01
33   โรงเรียนอุดมวิทยยาน
พัทลุง
  สพม.เขต 12  26 ธันวาคม 2554 13:30:35
34   โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  26 ธันวาคม 2554 12:54:13
35   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 ธันวาคม 2554 20:47:31
36   โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  25 ธันวาคม 2554 12:48:14
37   โรงเรียนเสาธงวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 15:32:55
38   โรงเรียนตระพังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 15:26:56
39   โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 13:43:21
40   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 23 ธันวาคม 2554 12:02:36
41   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นครศรีธรรมราช
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 11:55:25
42   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
พัทลุง
  สพม.เขต 12 พัทลุง 23 ธันวาคม 2554 10:27:39
43   โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
พัทลุง
  สพม.เขต 12  23 ธันวาคม 2554 10:24:07
44   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
พัทลุง
  สพม.เขต 12  22 ธันวาคม 2554 14:08:30


ทั้งหมด 44 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th