ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 กันยายน 2563 19:47:17
2   โรงเรียนศรียาภัย
ชุมพร
  สพม.เขต 11 ชุมพร 5 สิงหาคม 2563 08:45:26
3   โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2563 14:35:42
4   โรงเรียนบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
5   โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 เมษายน 2563 18:03:53
6   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  21 เมษายน 2563 13:11:56
7   โรงเรียนเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  25 มกราคม 2562 13:42:07
8   โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 มิถุนายน 2561 13:26:58
9   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  6 มิถุนายน 2561 12:34:50
10   โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
11   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  30 มิถุนายน 2560 21:50:47
12   โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มิถุนายน 2560 11:43:05
13   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  13 มิถุนายน 2560 13:38:05
14   โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 18 พฤษภาคม 2559 02:14:58
15   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  15 กันยายน 2558 16:45:25
16   โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11 ชุมพร 15 กันยายน 2558 14:13:47
17   โรงเรียนเมืองหลังสวน
ชุมพร
  สพม.เขต 11  20 พฤษภาคม 2558 01:11:40
18   โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  4 กันยายน 2556 13:44:28
19   โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  22 สิงหาคม 2556 12:58:28
20   โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 9 กรกฎาคม 2556 07:30:56
21   โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  13 มิถุนายน 2556 22:12:07
22   โรงเรียนสวีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  5 มิถุนายน 2556 11:02:07
23   โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  30 เมษายน 2556 14:39:24
24   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 29 เมษายน 2556 14:58:18
25   โรงเรียนปะทิววิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11 ชุมพร 28 เมษายน 2556 10:43:59
26   โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ชุมพร
  สพม.เขต 11  26 เมษายน 2556 10:46:45
27   โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  10 กุมภาพันธ์ 2556 19:14:39
28   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  4 มกราคม 2555 12:59:21
29   โรงเรียนชลธารวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 15:48:04
30   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 14:38:44
31   โรงเรียนพนมศึกษา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 13:32:07
32   โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 11:11:58
33   โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 11:09:32
34   โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ชุมพร
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 28 ธันวาคม 2554 10:42:00
35   โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  28 ธันวาคม 2554 10:19:45
36   โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 15:36:02
37   โรงเรียนไชยาวิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 13:03:33
38   โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  27 ธันวาคม 2554 11:51:50
39   โรงเรียนละแมวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11 ชุมพร 27 ธันวาคม 2554 09:26:13
40   โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  26 ธันวาคม 2554 12:59:33
41   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 26 ธันวาคม 2554 11:25:19
42   โรงเรียนด่านสวีวิทยา
ชุมพร
  สพม.เขต 11  25 ธันวาคม 2554 16:33:01
43   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  23 ธันวาคม 2554 13:31:10
44   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
  สพม.เขต 11  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
45   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
  สพม.เขต 11  21 ธันวาคม 2554 14:09:52


ทั้งหมด 45 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th