ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 31 สิงหาคม 2563 22:57:32
2   โรงเรียนดอนยางวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  7 สิงหาคม 2563 15:29:26
3   โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  21 เมษายน 2563 21:53:21
4   โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  17 สิงหาคม 2558 13:29:50
5   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 17 พฤษภาคม 2558 10:10:25
6   โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 15 มิถุนายน 2557 13:33:20
7   โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  11 มิถุนายน 2557 14:15:02
8   โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  24 มิถุนายน 2556 13:25:46
9   โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  21 มิถุนายน 2556 14:19:06
10   โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  21 มิถุนายน 2556 10:03:44
11   โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  18 มิถุนายน 2556 12:33:53
12   โรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 12 มิถุนายน 2556 10:11:21
13   โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  10 มิถุนายน 2556 10:49:35
14   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  7 มิถุนายน 2556 15:57:27
15   โรงเรียนดอนยางวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 6 มิถุนายน 2556 11:54:09
16   โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 5 มิถุนายน 2556 13:57:13
17   โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 10 พฤษภาคม 2556 12:49:00
18   โรงเรียนสกลวิสุทธิ
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม 3 พฤษภาคม 2556 15:29:40
19   โรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม 19 มีนาคม 2556 23:39:03
20   โรงเรียนเมืองปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2556 22:57:38
21   โรงเรียนคงคาราม
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  13 กุมภาพันธ์ 2555 06:33:41
22   โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 19 มกราคม 2555 15:43:28
23   โรงเรียนท้ายหาด
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  9 มกราคม 2555 11:25:54
24   โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  8 มกราคม 2555 18:50:50
25   โรงเรียนหนองพลับวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  8 มกราคม 2555 13:34:04
26   โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 16:53:37
27   โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 5 มกราคม 2555 14:36:10
28   โรงเรียนห้วยยางวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 10:14:56
29   โรงเรียนยางชุมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  5 มกราคม 2555 08:08:30
30   โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  4 มกราคม 2555 13:43:59
31   โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  2 มกราคม 2555 22:22:12
32   โรงเรียนกุศลวิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  30 ธันวาคม 2554 17:57:53
33   โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  30 ธันวาคม 2554 10:10:45
34   โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10 สมุทรสงคราม 29 ธันวาคม 2554 13:47:42
35   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10  29 ธันวาคม 2554 12:28:16
36   โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 15:28:03
37   โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 11:29:45
38   โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
สมุทรสาคร
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 10:35:20
39   โรงเรียนท่ายางวิทยา
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 09:37:18
40   โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10  28 ธันวาคม 2554 08:32:25
41   โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
สมุทรสงคราม
  สพม.เขต 10  23 ธันวาคม 2554 11:45:30
42   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เพชรบุรี
  สพม.เขต 10 เพชรบุรี 22 ธันวาคม 2554 10:23:40
43   โรงเรียนธงชัยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
  สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 21 ธันวาคม 2554 21:14:45


ทั้งหมด 43 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th