ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านกองแขก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 สิงหาคม 2559 11:36:33
2   โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 16:49:37
3   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 12:46:45
4   โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 11:16:04
5   โรงเรียนบ้านบนนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 11 กันยายน 2558 18:46:37
6   โรงเรียนบ้านแม่วาก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 10 กันยายน 2558 13:20:57
7   โรงเรียนบ้านทุ่งแก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 9 กันยายน 2558 15:12:14
8   โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 9 กันยายน 2558 11:14:08
9   โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา (เดิมชื่อ ป่าแดด )
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 สิงหาคม 2557 15:18:06
10   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 20 สิงหาคม 2557 10:53:35
11   โรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปภัมภ์ที่2)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 20 สิงหาคม 2557 09:56:16
12   โรงเรียนบ้านจันทร์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 3 ตุลาคม 2556 21:44:02
13   โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 25 มีนาคม 2555 21:42:57
14   โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 24 กุมภาพันธ์ 2555 13:21:46
15   โรงเรียนบ้านขุนยะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 22 กุมภาพันธ์ 2555 08:05:19
16   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 21 กุมภาพันธ์ 2555 13:41:32
17   โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 21 กุมภาพันธ์ 2555 13:32:27
18   โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 21 กุมภาพันธ์ 2555 11:11:42
19   โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 21 กุมภาพันธ์ 2555 10:52:33
20   โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 19 กุมภาพันธ์ 2555 08:57:16
21   โรงเรียนบ้านขุนแตะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 9 มกราคม 2555 16:11:59
22   โรงเรียนบ้านแม่นาจร
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 31 ธันวาคม 2554 09:18:29
23   โรงเรียนบ้านแม่ปาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 17:33:26
24   โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 16:00:26
25   โรงเรียนบ้านแปะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:57:07
26   โรงเรียนบ้านสบแปะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:51:55
27   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:45:02
28   โรงเรียนบ้านแม่มุ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:43:38
29   โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:41:57
30   โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:31:20
31   โรงเรียนบ้านหนองคัน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:23:51
32   โรงเรียนบ้านปางหินฝน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 09:41:52
33   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 09:37:39
34   โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 09:37:09
35   โรงเรียนบ้านทัพ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 08:09:57
36   โรงเรียนบ้านเมืองอาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 20:49:52
37   โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 16:21:03
38   โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 15:50:08
39   โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 15:14:40
40   โรงเรียนบ้านห้วยปู
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 15:09:19
41   โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 14:37:25
42   โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 11:41:57
43   โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 11:13:32
44   โรงเรียนบ้านท่าหลุก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 09:18:21
45   โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 08:44:10
46   โรงเรียนอมขูด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 29 ธันวาคม 2554 08:24:35
47   โรงเรียนบ้านโรงวัว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 28 ธันวาคม 2554 17:24:07
48   โรงเรียนบ้านผานัง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 28 ธันวาคม 2554 16:22:15
49   โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 28 ธันวาคม 2554 15:42:42
50   โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 28 ธันวาคม 2554 15:18:10


ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th