ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
151   โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 กรกฎาคม 2556 14:01:25
152   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 กรกฎาคม 2556 13:15:12
153   โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 กรกฎาคม 2556 13:09:16
154   โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 กรกฎาคม 2556 12:52:11
155   โรงเรียนบ้านหนองโจด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 กรกฎาคม 2556 11:08:09
156   โรงเรียนบ้านหนองแสง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 มีนาคม 2555 11:07:58


ทั้งหมด 156 รายการ 4 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th