ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 กันยายน 2557 11:49:54
52   โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 กันยายน 2557 10:38:39
53   โรงเรียนบ้านนาแค
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 3 กันยายน 2557 18:16:08
54   โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 3 กันยายน 2557 15:20:57
55   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 3 กันยายน 2557 10:48:41
56   โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2557 16:09:03
57   โรงเรียนบ้านกระถิน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2557 05:43:11
58   โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2557 14:54:12
59   โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2557 13:18:14
60   โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2557 13:11:39
61   โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 สิงหาคม 2557 09:01:17
62   โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 20 สิงหาคม 2557 11:06:14
63   โรงเรียนบ้านฝาผนัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 19 สิงหาคม 2557 13:48:51
64   โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2557 12:20:24
65   โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 สิงหาคม 2557 14:50:35
66   โรงเรียนบ้านขามเวียน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 สิงหาคม 2557 09:33:08
67   โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 สิงหาคม 2557 15:48:09
68   โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 สิงหาคม 2557 10:49:17
69   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 สิงหาคม 2557 10:40:39
70   โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 8 สิงหาคม 2557 23:04:31
71   โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 สิงหาคม 2557 10:07:21
72   โรงเรียนบ้านโนนดู่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 สิงหาคม 2557 09:43:56
73   โรงเรียนบ้านหนองคอม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 สิงหาคม 2557 13:47:56
74   โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 5 สิงหาคม 2557 18:06:42
75   โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 5 สิงหาคม 2557 15:57:40
76   โรงเรียนห้วยม่วง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 5 สิงหาคม 2557 13:48:54
77   โรงเรียนวังโพน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 5 สิงหาคม 2557 13:27:13
78   โรงเรียนบ้านตะหนอด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 สิงหาคม 2557 11:23:19
79   โรงเรียนบ้านหนองสะเดา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 สิงหาคม 2557 10:04:20
80   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 สิงหาคม 2557 09:44:38
81   โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฏ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 สิงหาคม 2557 13:23:54
82   โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 สิงหาคม 2557 10:55:47
83   โรงเรียนบ้านหนองบง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 สิงหาคม 2557 10:26:47
84   โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 สิงหาคม 2557 08:59:31
85   โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 14 มิถุนายน 2557 22:01:56
86   โรงเรียนบ้านหนองบง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 14:03:46
87   โรงเรียนบ้านคอนเมือง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 มิถุนายน 2557 11:26:02
88   โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 12 มิถุนายน 2557 13:01:18
89   โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 10 มิถุนายน 2557 09:16:37
90   โรงเรียนบ้านเสมา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2557 13:41:53
91   โรงเรียนบ้านนาคุุรุราษฎร์วัฒนา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 มิถุนายน 2557 09:56:49
92   โรงเรียนขามหนองแวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 3 มิถุนายน 2557 11:23:38
93   โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2557 15:23:11
94   โรงเรียนบ้านตากิ่ม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2557 15:03:23
95   โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2557 13:29:10
96   โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2557 12:31:25
97   โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 พฤษภาคม 2557 12:50:43
98   โรงเรียนบ้านหนองบัว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 27 พฤษภาคม 2557 11:29:00
99   โรงเรียนบ้านหัวหนอง(แหลมทองคุรุรัฐประชาสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 16 พฤษภาคม 2557 06:48:04
100   โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31


ทั้งหมด 156 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th