ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านดอนทะแยง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
2   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
3   ชุมชนบ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 11 สิงหาคม 2563 15:46:26
4   โรงเรียนบ้านโจด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 8 พฤษภาคม 2563 15:01:35
5   บ้านโสกงูเหลือม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 31 กรกฎาคม 2562 09:31:55
6   โรงเรียนบ้านโสกสนวน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
7   โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 22:39:30
8   บ้านโคกสี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 13:00:50
9   บ้านหนองหว้าเอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 11:28:58
10   โรงเรียนบ้านกระพี้
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 10:43:13
11   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 14:10:27
12   โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 13:55:51
13   โรงเรียนบ้านแฝก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2561 10:04:46
14   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2561 13:19:04
15   โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 23 พฤษภาคม 2561 16:52:39
16   โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 กันยายน 2560 18:58:26
17   โรงเรียนบ้านสีสุก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
18   โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2559 14:10:33
19   โรงเรียนบ้านตะโก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 4 กันยายน 2559 21:10:24
20   โรงเรียนบ้านดงบัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 31 สิงหาคม 2559 10:02:29
21   โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 13:22:54
22   โรงเรียนบ้านโนนรัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 10:40:10
23   โรงเรียนหนองม่วงช่างพิม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 สิงหาคม 2559 09:49:35
24   โรงเรียนบ้านกอก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 26 สิงหาคม 2559 10:14:42
25   โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 14:00:17
26   โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 สิงหาคม 2559 10:14:31
27   โรงเรียนวัดบ้านหินแห่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 22 สิงหาคม 2559 13:22:22
28   โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 มิถุนายน 2559 09:13:28
29   โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2559 13:01:53
30   โรงเรียนบ้านดอนคนทา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
31   โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2558 09:21:47
32   โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(อำเภอบ้านเหลื่อม)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 31 สิงหาคม 2558 12:53:40
33   โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2558 22:30:15
34   โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 24 สิงหาคม 2558 10:06:19
35   โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:35:33
36   โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:28:43
37   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:20:05
38   โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 15 มิถุนายน 2558 13:15:39
39   โรงเรียนบ้านปรางค์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 12 มิถุนายน 2558 15:20:37
40   โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 9 มิถุนายน 2558 14:08:25
41   โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 มิถุนายน 2558 14:54:45
42   โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 31 พฤษภาคม 2558 09:04:40
43   โรงเรียนปริยัติไพศาล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 29 พฤษภาคม 2558 18:23:34
44   โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 พฤษภาคม 2558 08:23:11
45   โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 27 พฤษภาคม 2558 12:29:32
46   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 27 พฤษภาคม 2558 08:25:11
47   โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 15:13:34
48   โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 11:14:00
49   โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 10:29:42
50   โรงเรียนบ้านมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 20 พฤษภาคม 2558 21:11:41


ทั้งหมด 156 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th