ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านแม่ตูบ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:58:27
2   โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:44
3   บ้านแม่สะเต
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:38
4   โรงเรียนบ้านสันติสุข
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 28 พฤษภาคม 2562 14:16:00
5   โรงเรียนบ้านยางแก้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2559 20:59:08
6   โรงเรียนแม่ลานหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 13 มิถุนายน 2559 15:55:56
7   โรงเรียนบ้านหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2559 17:38:52
8   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 6 มิถุนายน 2559 15:45:08
9   โรงเรียนบ้านตุงติง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 14 กันยายน 2558 19:43:04
10   โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 กันยายน 2558 14:07:04
11   โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 8 กันยายน 2558 15:30:51
12   โรงเรียนบ้านนาไคร้
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 2 กันยายน 2558 10:15:44
13   โรงเรียนบ้านดงดำ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 16 มิถุนายน 2558 09:38:02
14   โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 18:21:56
15   โรงเรียนบ้านแม่บวน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:35:43
16   โรงเรียนบ้านขุนตื่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 15:06:00
17   โรงเรียนบ้านขุน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 15 มิถุนายน 2558 13:45:55
18   บ้านวังหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 11 มิถุนายน 2558 09:00:27
19   โรงเรียนบ้านโปง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 20:24:28
20   โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 13:42:17
21   โรงเรียนบ้านผาแตน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:37:57
22   โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 11:08:06
23   โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 10 มิถุนายน 2558 09:33:08
24   โรงเรียนบ้านห่างหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 22:41:08
25   โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 16:37:52
26   โรงเรียนบ้านงิ้วสูง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 12:07:07
27   โรงเรียนบ้านกองหิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:23:51
28   โรงเรียนบ้านฉิมพลี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 มิถุนายน 2558 11:07:03
29   โรงเรียนบ้านตีนตก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 8 มิถุนายน 2558 16:48:07
30   โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 4 มิถุนายน 2558 15:56:20
31   โรงเรียนบ้านกองวะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 4 มิถุนายน 2558 15:15:05
32   โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 20 สิงหาคม 2557 12:01:00
33   โรงเรียนบ้านยางเปา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 17:31:19
34   โรงเรียนบ้านมูเซอ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 15:52:24
35   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
36   โรงเรียนบ้านวังหม้อ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:14:09
37   โรงเรียนบ้านกิ่วลม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:07:35
38   โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 09:58:38
39   โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 15:38:01
40   โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 14:34:45
41   โรงเรียนบ้านแปลง 2
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 09:08:29
42   โรงเรียนบ้านนาเกียน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:44:34
43   โรงเรียนบ้านอูตูม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
44   โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
45   โรงเรียนบ้านแม่ลอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 ตุลาคม 2556 04:24:04
46   โรงเรียนบ้านแม่งูด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 13:11:47
47   โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 13:40:52
48   โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 11:32:15
49   โรงเรียนบ้านวังลุง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 20 มีนาคม 2556 10:25:08
50   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 13 มีนาคม 2556 16:12:37


ทั้งหมด 84 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th