ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านวังศรี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 6 กันยายน 2559 12:12:09
2   โรงเรียนบ้านสันทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 15 มิถุนายน 2559 17:34:57
3   โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 6 มิถุนายน 2559 09:18:48
4   โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 4 มิถุนายน 2559 16:07:27
5   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 พฤษภาคม 2559 11:15:58
6   โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 พฤษภาคม 2559 11:10:29
7   โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 พฤษภาคม 2559 11:04:53
8   โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 พฤษภาคม 2559 09:39:28
9   โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 15:32:30
10   โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 12:56:14
11   โรงเรียนบ้านดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 12:54:17
12   โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 11:27:35
13   โรงเรียนบ้านทรายมูล(เชียงใหม่)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 11:10:57
14   โรงเรียนวัดอุเม็ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 พฤษภาคม 2559 09:25:18
15   โรงเรียนวัดโรงวัว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 พฤษภาคม 2559 09:42:17
16   โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:30:42
17   โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 พฤษภาคม 2559 13:20:12
18   โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 16 พฤษภาคม 2559 12:55:04
19   โรงเรียนบ้านห้วยตอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 11 กันยายน 2558 21:41:20
20   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 10 กันยายน 2558 10:15:09
21   โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 8 กันยายน 2558 10:41:46
22   โรงเรียนวัดท่ากาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 7 กันยายน 2558 13:19:15
23   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 3 กันยายน 2558 21:07:04
24   โรงเรียนบ้านแสนตอ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 สิงหาคม 2558 11:23:39
25   โรงเรียนวัดประชาเกษม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 สิงหาคม 2558 15:44:51
26   โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 สิงหาคม 2558 20:36:48
27   โรงเรียนวัดนันทาราม (เชียงใหม่)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 24 สิงหาคม 2558 14:35:35
28   โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 12 มิถุนายน 2557 13:14:37
29   โรงเรียนบ้านไร่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 28 พฤษภาคม 2557 10:32:52
30   โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 พฤษภาคม 2557 14:42:15
31   โรงเรียนวัดคีรีเขต
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 12 กุมภาพันธ์ 2555 21:37:13
32   โรงเรียนบ้านหัวริน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2555 13:15:11
33   โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 2 กุมภาพันธ์ 2555 13:25:00
34   โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 31 มกราคม 2555 20:27:38
35   โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 30 มกราคม 2555 10:40:13
36   โรงเรียนวัดวังขามป้อม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 มกราคม 2555 12:58:14
37   โรงเรียนวัดกองทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 มกราคม 2555 11:41:25
38   โรงเรียนวัดศรีโพธาราม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 มกราคม 2555 10:30:13
39   โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 มกราคม 2555 10:02:56
40   โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 27 มกราคม 2555 09:32:39
41   โรงเรียนบ้านสันทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 16:27:40
42   โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 13:51:37
43   โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 13:11:50
44   โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 13:01:18
45   โรงเรียนวัดจอมทอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 11:05:22
46   โรงเรียนบ้านแม่ขาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 10:52:22
47   โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 09:52:49
48   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 26 มกราคม 2555 09:51:05
49   โรงเรียนวัดดอนชื่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 มกราคม 2555 21:38:07
50   โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต4 25 มกราคม 2555 20:54:18


ทั้งหมด 84 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th