ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
2   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 กรกฎาคม 2562 11:19:46
3   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
4   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2562 10:10:35
5   โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
6   โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
7   โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
8   โรงเรียนบ้านปล้องใต้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 พฤษภาคม 2561 13:13:15
9   โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 19 กันยายน 2560 10:18:41
10   โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2560 10:23:18
11   โรงเรียนบรรพตวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2559 10:35:55
12   โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2559 13:11:07
13   โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 กันยายน 2559 13:44:27
14   โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 29 สิงหาคม 2559 10:00:31
15   โรงเรียนบ้านป่ารวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 26 สิงหาคม 2559 11:03:01
16   โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 22 สิงหาคม 2559 09:18:22
17   โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 19 สิงหาคม 2559 10:01:12
18   โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 สิงหาคม 2559 23:23:40
19   โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2559 15:27:16
20   โรงเรียนบ้านก๊อ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2559 15:16:02
21   โรงเรียนบ้านดอนแยง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 พฤษภาคม 2559 11:27:15
22   โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
23   โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
24   โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 27 สิงหาคม 2558 13:58:40
25   โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 14:53:28
26   โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 08:54:36
27   โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2557 11:36:46
28   โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 14:40:21
29   โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 13:08:04
30   โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 13:07:25
31   โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 12:30:53
32   โรงเรียนบ้านใหม่
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 10:43:03
33   โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 19:42:43
34   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 13:52:11
35   โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 13:38:51
36   โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 13:31:30
37   โรงเรียนบ้านศรีลานนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 13:18:21
38   โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 12:00:22
39   โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 10:57:40
40   โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 10:37:13
41   โรงเรียนบ้านหนองเสา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 10:26:32
42   โรงเรียนห้วยไคร้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 กันยายน 2557 14:42:41
43   โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 กันยายน 2557 10:42:33
44   โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 มิถุนายน 2557 20:40:43
45   โรงเรียนบ้านห้วยคุ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 12 มิถุนายน 2557 15:45:44
46   โรงเรียนบ้านดอนไชย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2557 14:43:22
47   โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2557 14:30:15
48   โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2557 13:44:14
49   โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 กรกฎาคม 2556 07:45:31
50   โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 16 กุมภาพันธ์ 2555 13:39:20


ทั้งหมด 133 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th