ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านธาตุ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
2   โรงเรียนบ้านกุดระงุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 30 กันยายน 2560 17:22:10
3   โรงเรัยนบ้านสระสมิง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 มิถุนายน 2560 11:04:08
4   โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2559 10:13:05
5   โรงเรียนบ้านดอนยู
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 31 พฤษภาคม 2559 10:38:22
6   โรงเรียนบ้านสะพานโดม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 23:23:36
7   โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 13:35:59
8   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 10:05:45
9   โรงเรียนบ้านนาจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 09:15:12
10   โรงเรียนบ้านห่องยูง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 กันยายน 2558 16:49:45
11   โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 กันยายน 2558 15:19:07
12   โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 กันยายน 2558 14:56:18
13   โรงเรียนบ้านอาเลา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 4 กันยายน 2558 10:49:25
14   โรงเรียนบ้านคำสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 22:08:32
15   โรงเรียนบ้านคุ้ม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 21:54:22
16   โรงเรียนบ้านกะแอก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 สิงหาคม 2558 21:35:48
17   โรงเรียนบ้านโนนแคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 สิงหาคม 2558 11:21:42
18   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 สิงหาคม 2558 09:58:56
19   โรงเรียนบ้านโปร่ง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2558 13:40:37
20   โรงเรียนบ้านบัวเทิง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 สิงหาคม 2558 11:17:48
21   โรงเรียนบ้านม่วงคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 สิงหาคม 2558 12:51:03
22   โรงเรียนบ้านโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2558 16:48:05
23   โรงเรียนบ้านโคกก่อง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2558 10:48:40
24   โรงเรียนบ้านแกนาคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2558 10:24:25
25   โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2558 11:14:17
26   โรงเรียนบ้านทางสาย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 พฤษภาคม 2558 14:03:54
27   โรงเรียนบ้านกุดชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:29:22
28   โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 พฤษภาคม 2558 09:21:12
29   โรงเรียนบ้านธาตุ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 11:59:13
30   โรงเรียนบ้านคอนสาย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 11:24:03
31   โรงเรียนโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 พฤษภาคม 2558 08:49:48
32   โรงเรียนบ้านนาประชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 18 พฤษภาคม 2558 12:54:20
33   โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 พฤษภาคม 2558 15:56:31
34   โรงเรียนบ้านคูสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 9 กันยายน 2557 12:26:17
35   โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 9 กันยายน 2557 09:36:20
36   โรงเรียนบ้านคำเจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 กันยายน 2557 13:27:50
37   โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 29 สิงหาคม 2557 09:55:27
38   โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:06:20
39   โรงเรียนบ้านโนนงาม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 สิงหาคม 2557 14:13:40
40   โรงเรียนบ้านห่องขอน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2557 11:33:26
41   โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 18 สิงหาคม 2557 09:58:03
42   โรงเรียนดอนม่วง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 สิงหาคม 2557 04:18:38
43   โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 สิงหาคม 2557 08:55:32
44   โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2557 09:05:49
45   โรงเรียนบ้านจั่น
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 22:02:42
46   โรงเรียนบ้านนาดู่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 17:19:22
47   โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 16:13:50
48   โรงเรียนบ้านนาดี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 14:14:48
49   โรงเรียนบ้านโนนแดง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 12:57:17
50   โรงเรียนบ้านค้อน้อย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 12:36:36


ทั้งหมด 93 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th