ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านวังบง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 มิถุนายน 2560 10:23:27
2   โรงเรียนบ้านวังแข้
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 10:47:54
3   โรงเรียนบ้านเทพประทาน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 สิงหาคม 2559 08:48:30
4   โรงเรียนบ้านแดง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 4 สิงหาคม 2559 12:19:36
5   โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2559 15:56:01
6   โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 7 มิถุนายน 2559 09:11:37
7   โรงเรียนบ้านสมประสงค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 2 มิถุนายน 2559 10:41:27
8   โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 1 มิถุนายน 2559 16:13:07
9   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 31 พฤษภาคม 2559 13:35:10
10   โรงเรียนบ้านข่า
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 29 พฤษภาคม 2559 17:47:34
11   โรงเรียนบ้านจำปาทอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2559 16:31:15
12   โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2559 08:39:22
13   โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 21:41:49
14   โรงเรียนหนองฆ้องนาสีนวล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 26 พฤษภาคม 2559 13:33:48
15   โรงเรียนบ้านข้าวสาร
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 15 มิถุนายน 2558 13:10:33
16   โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 4 สิงหาคม 2557 12:13:29
17   โรงเรียนนางาม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 11 มิถุนายน 2557 20:26:34
18   โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 10 มิถุนายน 2557 21:32:11
19   โรงเรียนบ้านดงน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 6 มิถุนายน 2557 10:15:45
20   โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 5 มิถุนายน 2557 20:49:14
21   โรงเรียนบ้านเจริญสุข
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 4 มิถุนายน 2557 10:11:18
22   โรงเรียนบ้านขอนยูง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 2 มิถุนายน 2557 09:11:48
23   โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 30 มิถุนายน 2556 22:03:04
24   โรงเรียนบ้านหินตั้ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 30 มิถุนายน 2556 20:17:10
25   โรงเรียนบ้านถิ่น
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 29 มิถุนายน 2556 21:10:32
26   โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 29 มิถุนายน 2556 13:33:54
27   โรงเรียนบ้านนาแค
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 16:44:37
28   โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 16:27:16
29   โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 15:49:33
30   โรงเรียนบ้านหนองแวง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 14:43:47
31   โรงเรียนบ้านนายูง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 14:02:52
32   โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 13:52:51
33   โรงเรียนบ้านหัวขัว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 13:33:09
34   โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 13:31:32
35   โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 12:50:30
36   โรงเรียนบ้านม่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 12:22:57
37   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 12:05:11
38   โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:48:00
39   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:43:59
40   โรงเรียนบ้านคำด้วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:43:00
41   โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:36:56
42   โรงเรียนบ้านลาน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:28:36
43   โรงเรียนบ้านหนองแวง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 11:26:15
44   โรงเรียนบ้านติ้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 10:58:11
45   โรงเรียนบ้านนาไฮ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 28 มิถุนายน 2556 10:01:43
46   โรงเรียนบ้านนารายณ์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 26 มิถุนายน 2556 13:33:55
47   โรงเรียนบ้านนาตูม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 26 มิถุนายน 2556 08:22:53
48   โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 25 มิถุนายน 2556 15:25:15
49   โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 25 มิถุนายน 2556 15:01:47
50   โรงเรียนบ้านโนนแดง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 25 มิถุนายน 2556 13:16:23


ทั้งหมด 142 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th