ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 17 มิถุนายน 2562 14:51:47
2   บ้านตระกาศขอนแก่น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 มิถุนายน 2562 12:16:55
3   โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 23 มิถุนายน 2560 10:57:30
4   โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 16:14:51
5   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 14:14:41
6   โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 13:05:54
7   โรงเรียนบ้านกันจด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 มิถุนายน 2559 12:00:54
8   โรงเรียนบ้านกราม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 มิถุนายน 2559 22:00:41
9   โรงเรียนบ้านระหาร
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 มิถุนายน 2559 18:42:42
10   โรงเรียนบ้านดู่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 มิถุนายน 2559 15:28:24
11   โรงเรียนบ้านจองกอ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 มิถุนายน 2559 10:54:02
12   โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 มิถุนายน 2559 14:35:47
13   โรงเรียนบ้านดอนข่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 พฤษภาคม 2559 20:56:20
14   โรงเรียนบ้านด่าน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 พฤษภาคม 2559 16:53:22
15   โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 พฤษภาคม 2559 15:43:01
16   โรงเรียนบ้านหนองรุง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 พฤษภาคม 2559 10:52:35
17   โรงเรียนบ้านม่วงแยก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
18   โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 16:05:01
19   โรงเรียนหนองปิงโปง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 15:21:03
20   โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 10:35:12
21   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๗(บ้านชำเม็ง)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 19:45:12
22   โรงเรียนบ้านกระบี่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 15:48:11
23   โรงเรียนบ้านกระเบา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 13:11:32
24   โรงเรียนบ้านโดนอาว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 10:34:19
25   โรงเรียนบ้านหนองสังข์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 09:31:48
26   โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 20:36:52
27   โรงเรียนบ้านขนา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 10:20:55
28   โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2558 16:20:34
29   โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2558 13:34:52
30   โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กันยายน 2558 11:53:34
31   โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กันยายน 2558 10:26:24
32   โรงเรียนบ้านซำตาโตง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 17:55:11
33   โรงเรียนบ้านหนองขนาน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 12:36:58
34   โรงเรียนบ้านหนองผือ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 11:00:59
35   โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 10:45:49
36   โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 กันยายน 2558 15:14:25
37   โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 28 สิงหาคม 2558 11:52:45
38   โรงเรียนบ้านตาปรก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 27 สิงหาคม 2558 16:29:47
39   โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 สิงหาคม 2558 10:21:31
40   โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 21 สิงหาคม 2558 13:58:21
41   โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 18 สิงหาคม 2558 14:53:11
42   โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 สิงหาคม 2558 14:42:43
43   โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 สิงหาคม 2558 15:48:43
44   โรงเรียนบ้านหนองเก่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 สิงหาคม 2558 17:12:13
45   โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 สิงหาคม 2558 13:48:24
46   โรงเรียนบ้านคำกลาง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 สิงหาคม 2558 13:13:36
47   โรงเรียนบ้านกระทิง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 สิงหาคม 2558 15:01:09
48   โรงเรียนบ้านแก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 15:34:21
49   โรงเรียนมหาราช2 (ภูคำ)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 สิงหาคม 2558 14:43:18
50   โรงเรียนบ้านกันทรอม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 6 สิงหาคม 2558 14:49:47


ทั้งหมด 115 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th