ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 มิถุนายน 2560 15:07:38
2   โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 มิถุนายน 2560 10:57:04
3   โรงเรียนบ้านวังปลัด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 13 มิถุนายน 2559 15:03:51
4   โรงเรียนบ้านโคกเมือง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2559 10:12:40
5   โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 31 สิงหาคม 2558 11:32:44
6   โรงเรียนบ้านโจด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 18 สิงหาคม 2558 22:17:28
7   โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 14 สิงหาคม 2558 10:21:16
8   โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 4 มิถุนายน 2558 11:17:55
9   โรงเรียนบ้านเขว้า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 3 มิถุนายน 2558 14:29:44
10   โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 29 พฤษภาคม 2558 14:19:13
11   โรงเรียนบ้านหญ้าคา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 15:05:57
12   โรงเรียนบ้านข่อย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 11:52:17
13   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 พฤษภาคม 2558 10:56:32
14   โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 14:55:39
15   โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 14:53:55
16   โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 12:53:48
17   โรงเรียนบ้านหนองเชือก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 10:32:04
18   โรงเรียนบ้านโนนตาล(ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 27 พฤษภาคม 2558 09:44:02
19   โรงเรียนสมัคคีเทพอำนวย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 21:25:46
20   โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎ์พัฒนา)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 19:52:55
21   โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 15:16:26
22   โรงเรียนบ้านโนนกลาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 13:31:08
23   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:30:19
24   โรงเรียนบ้านหนองรัก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:29:21
25   โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนตื
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:28:23
26   โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 09:13:05
27   โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 พฤษภาคม 2558 08:51:43
28   โรงเรียนบ้านปะคำดง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 20:00:54
29   โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 19:16:34
30   โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 17:45:31
31   โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 16:58:14
32   โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 15:20:30
33   โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 14:54:02
34   โรงเรียนบ้านโนนยานาง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 14:44:06
35   โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:58:20
36   โรงเรียนบ้านตูม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:57:02
37   โรงเรียนบ้านสระกอไทร
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:45:39
38   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:17:40
39   โรงเรียนบ้านคูขาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:12:44
40   โรงเรียนบ้านนาลาว
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:00:51
41   โรงเรียนวัดสระบัว
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 12:55:32
42   โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:32:47
43   โรงเรียนบ้านแคน
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:18:30
44   โรงเรียนบ้านโคกก่อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:11
45   โรงเรียนวัดเทพรังษี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:11
46   โรงเรียนบ้านสตึก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:04
47   โรงเรียนวัดหงษ์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:00:06
48   โรงเรียนบ้านสวายสอ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:53:52
49   โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:48:17
50   โรงเรียนบ้านยางนกคู่
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:47:20


ทั้งหมด 192 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th