ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดธารน้ำฉา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
2   โรงเรียนบ้านชุมขลิง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14
3   โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
4   โรงเรียนชุมชนใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
5   โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
6   วัดป่า (ท่าขึ้น)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
7   โรงเรียนบ้านท่าน้อย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 24 มิถุนายน 2562 10:38:44
8   โรงเรียนวัดใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
9   โรงเรียนวัดสุธรรมาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 25 สิงหาคม 2557 09:25:46
10   โรงเรียนวัดประดู่หอม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 9 สิงหาคม 2556 22:06:19
11   โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 29 มีนาคม 2556 10:07:08
12   โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 มีนาคม 2556 17:31:31
13   โรงเรียนวัดขรัวช่วย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 6 มีนาคม 2556 14:00:18
14   โรงเรียนวัดพรหมโลก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 มีนาคม 2556 14:11:47
15   โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 มีนาคม 2556 10:39:33
16   โรงเรียนเคียงศิริ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 1 มีนาคม 2556 14:57:25
17   โรงเรียนวัดกำแพงถม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 1 มีนาคม 2556 09:03:06
18   โรงเรียนวัดคงคา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 กุมภาพันธ์ 2556 15:03:35
19   โรงเรียนบ้านในตูล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 กุมภาพันธ์ 2556 14:45:21
20   โรงเรียนวัดชลธาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 กุมภาพันธ์ 2556 14:38:56
21   โรงเรียนบ้านสะพานหัน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 กุมภาพันธ์ 2556 13:14:40
22   โรงเรียนบ้านคลองวัง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 กุมภาพันธ์ 2556 09:48:28
23   โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 กุมภาพันธ์ 2556 13:15:11
24   โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 กุมภาพันธ์ 2556 09:24:57
25   โรงเรียนวัดกลาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 26 กุมภาพันธ์ 2556 20:29:08
26   โรงเรียนปทุมานุกูล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 26 กุมภาพันธ์ 2556 12:30:19
27   โรงเรียนวัดเขาน้อย(อ.สิชล)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 21 กุมภาพันธ์ 2556 18:14:09
28   สุดาภรณ์ ชัยฤกษ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 21 กุมภาพันธ์ 2556 09:23:23
29   โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 20 กุมภาพันธ์ 2556 15:52:31
30   โรงเรียนบ้านสำนักม่วง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 18 กุมภาพันธ์ 2556 20:32:05
31   โรงเรียนบ้านปากเจา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 18 กุมภาพันธ์ 2556 14:30:21
32   โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 14 กุมภาพันธ์ 2556 13:48:18
33   โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กุมภาพันธ์ 2556 13:25:59
34   โรงเรียนวัดหลวงครู
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:22:24
35   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กุมภาพันธ์ 2556 09:20:18
36   โรงเรียนบ้านท่าจันทน์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2556 09:42:41
37   โรงเรียนวัดจอมทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:07:12
38   โรงเรียนบ้านนำ้ขาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:16
39   โรงเรียนวัดศิลาชลเขต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:10
40   โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:53:36
41   โรงเรียนวัดสโมสร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 12 มกราคม 2555 20:43:03


ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th