ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
2   โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
3   โรงเรียนบ้านหินลาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
4   โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
5   โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
6   โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
7   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 15:16:54
8   โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 11:11:41
9   โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 มิถุนายน 2561 12:58:57
10   โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 7 มิถุนายน 2561 11:37:24
11   โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2561 09:43:52
12   โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 พฤษภาคม 2561 16:29:37
13   โรงเรียนบ้านหนองแสง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 30 สิงหาคม 2559 22:51:59
14   โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 14 สิงหาคม 2559 19:37:42
15   โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 10:39:01
16   โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 14 กันยายน 2558 11:00:16
17   โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 9 กันยายน 2558 11:48:25
18   โรงเรียนบ้านนาง้อง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 7 กันยายน 2558 12:09:54
19   โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 2 กันยายน 2558 17:24:52
20   โรงเรียนบ้านวังชัย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 2 กันยายน 2558 10:01:30
21   โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 31 สิงหาคม 2558 12:49:45
22   โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 28 สิงหาคม 2558 14:01:35
23   โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 27 สิงหาคม 2558 14:57:24
24   โรงเรียนบ้านนาศรีดงเคง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 สิงหาคม 2558 14:46:07
25   โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 สิงหาคม 2558 12:24:41
26   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 สิงหาคม 2558 10:10:49
27   โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2558 11:11:25
28   โรงเรียนบ้านคำครึ่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 18 สิงหาคม 2558 13:34:14
29   โรงเรียนชุมชนกระนวน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 18 สิงหาคม 2558 10:18:09
30   โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 9 มิถุนายน 2558 13:26:59
31   โรงเรียนบ้านสำโรง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2557 10:47:58
32   โรงเรียนบ้านนาขาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 28 มิถุนายน 2556 12:55:11
33   โรงเรียนบ้านบะแต้
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 27 มิถุนายน 2556 10:36:33
34   โรงเรียนบ้านหัวดง (ขอนแก่น)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 26 มิถุนายน 2556 14:26:25
35   โรงเรียนบ้านนาคู
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 26 มิถุนายน 2556 10:38:41
36   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 25 มิถุนายน 2556 11:32:18
37   โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2556 13:17:14
38   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 23 มิถุนายน 2556 12:39:31
39   โรงเรียนบ้านนาเรียง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2556 14:34:27
40   โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2556 10:10:21
41   โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 18 มิถุนายน 2556 20:34:18
42   โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 18 มิถุนายน 2556 10:41:55
43   โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2556 11:46:07
44   โรงเรียนบ้านคำม่วง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 13 มิถุนายน 2556 13:55:57
45   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2556 14:14:03
46   โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 30 พฤษภาคม 2556 21:18:17
47   โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2556 22:46:19
48   โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2556 14:48:11
49   โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 27 พฤษภาคม 2556 14:53:34
50   โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 20 พฤษภาคม 2556 11:21:38


ทั้งหมด 102 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th