ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 16 มิถุนายน 2560 23:59:08
2   โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
3   โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
4   โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
5   โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 12 มิถุนายน 2558 21:13:18
6   โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 11 มิถุนายน 2558 15:46:10
7   โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 พฤษภาคม 2558 12:28:43
8   โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:19:40
9   โรงเรียนบ้านหนองประดู่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 สิงหาคม 2557 15:06:59
10   โรงเรียนบ้านหนองแกใน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 9 สิงหาคม 2557 15:39:14
11   ธิดารัตน์ พุทธิสาร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 มิถุนายน 2556 14:11:26
12   โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 9 มิถุนายน 2556 10:43:10
13   โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่9)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 5 มิถุนายน 2556 13:56:49
14   โรงเรียนบ้านพุพรหม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 5 มิถุนายน 2556 12:02:34
15   โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 เมษายน 2556 12:33:34
16   โรงเรียนบ้านพุบอน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 29 เมษายน 2556 15:00:58
17   โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 29 เมษายน 2556 08:44:15
18   โรงเรียนบ้านรางขาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 26 เมษายน 2556 14:29:14
19   โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 26 เมษายน 2556 13:00:25
20   โรงเรียนบ้านท่าว้า
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 เมษายน 2556 23:36:59
21   โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 เมษายน 2556 20:44:26
22   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 เมษายน 2556 13:38:18
23   โรงเรียนบ้านหนองหวาย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 เมษายน 2556 11:50:23
24   โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 20 เมษายน 2556 11:39:51
25   โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 เมษายน 2556 14:05:01
26   โรงเรียนบ้านหนองหมู
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 เมษายน 2556 13:58:09
27   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 เมษายน 2556 11:11:45
28   โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 18 เมษายน 2556 12:07:21
29   โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 11 กุมภาพันธ์ 2556 14:57:00
30   โรงเรียนบ้านกรับใหญ่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2556 16:30:36
31   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2556 11:51:36
32   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 16:26:09
33   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:47:35
34   โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:41:59
35   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 2 กุมภาพันธ์ 2555 13:50:00
36   โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 มกราคม 2555 13:39:11
37   โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 17 มกราคม 2555 09:40:04
38   โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 6 มกราคม 2555 11:27:03
39   โรงเรียนบ้านหนองปลิง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 4 มกราคม 2555 10:12:24
40   โรงเรียนประชาพัฒนา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 19:40:31
41   โรงเรียนบ้านวังด้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:39:31
42   โรงเรียนบ้านหนองจั่น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:05:20
43   โรงเรียนบ้านพยอมงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 29 ธันวาคม 2554 11:57:22
44   โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 29 ธันวาคม 2554 11:14:10
45   โรงเรียนบ้านเขามุสิ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 28 ธันวาคม 2554 12:52:19
46   โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 28 ธันวาคม 2554 09:44:30
47   โรงเรียนบ้านเขาแดง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 28 ธันวาคม 2554 04:57:29
48   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 ธันวาคม 2554 15:42:31
49   โรงเรียนบ้านน้ำลาด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 ธันวาคม 2554 13:56:34
50   โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 ธันวาคม 2554 13:33:03


ทั้งหมด 92 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th